Veřejná zakázka: DD Tmavý Důl – PD novostavba I. oddělení

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Příjem nabídek
Dodavatelé mohou podávat nabídky (dle druhu zadávacího řízení všichni, nebo pouze vyzvaní).
DBID: 5041
Systémové číslo VZ: P18V00000445
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 12.06.2018
Nabídku podat do: 03.07.2018 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: DD Tmavý Důl – PD novostavba I. oddělení
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je vypracování projektové dokumentace, dále také „PD“, ve stupni dokumentace pro spojené územní řízení a stavební povolení (DÚR+DSP), dokumentace pro provedení stavby (DPS), vymezené dále ve Smlouvě o dílo, která je nedílnou součástí zadávacích podmínek. Podání žádosti a získání stavebního povolení k výstavbě objektu, spolupráce při výběru zhotovitele a dále zabezpečení služby autorského dozoru, dále také „AD“, v průběhu výstavby. Získání demoličního výměru na stavby k odstranění. PD - demolice stávajících budov I. oddělení a budovy kanceláří. Výstavba nového, částečně třípodlažního objektu. Přívody inženýrských sítí. Výstavba zpevněných ploch. Získání kladného stavebního povolení v rozsahu projektu.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 3 300 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Královéhradecký kraj
 • IČO: 70889546
 • Poštovní adresa:
  Pivovarské náměstí 1245
  500 03 Hradec Králové
 • Název odboru: odbor investic
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60050192

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Královéhradecký kraj
Pivovarské náměstí 1245
500 03 Hradec Králové

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy