Veřejná zakázka: Nákup motorové nafty

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 4849
Systémové číslo: P18V00000253
Evidenční číslo zadavatele: 7/2018
Datum zahájení: 22.03.2018
Nabídku podat do: 05.04.2018 13:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Nákup motorové nafty
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je nákup motorové nafty pro Školní hospodářství Hořice na kalendářní rok 2018.
Předmětem veřejné zakázky je rovněž doprava dodávek na místo určení. Termín plnění zakázky je stanoven do 30-ti dnů od sepsání kupní smlouvy a místem plnění je organizace Gymnázium, střední odborná škola, střední odborné učiliště a vyšší odborná škola, Hořice, Riegrova 1403, 508 01 Hořice, místo určení je objekt Školního statku, ul. Jižní 2118, Hořice.
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky bez DPH: 1 000 000,- Kč
Lhůta pro podání nabídek počíná běžet dnem následujícím po dni odeslání výzvy k podání nabídky, tedy dnem 22. 3. 2018 a končí dnem 5. 4. 2018 ve 13:00 hodin.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výsledku po podpisu smlouvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 1 000 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Gymnázium, střední odborná škola, střední odborné učiliště a vyšší odborná škola, Hořice
 • IČO: 60116927
 • Poštovní adresa:
  Riegrova 1403
  508 01 Hořice
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 485905

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Riegrova 1403
508 01 Hořice

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky