Veřejná zakázka: III/3008 Zábřezí - Třebihošť

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 4678
Systémové číslo VZ: P18V00000082
Evidenční číslo zadavatele: 36524
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2018-006381
Datum zahájení: 26.02.2018
Nabídku podat do: 16.04.2018 08:30

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: III/3008 Zábřezí - Třebihošť
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je zhotovení díla „III/3008 Zábřezí - Třebihošť“.

Záměrem stavby je rekonstrukce silnice III/3008, která je v současné době v nevyhovujícím stavebně-technickém stavu. Realizací stavby dojde k celkové opravě vozovky výměnou vrstev konstrukce. V intravilánu budou respektovány stávající vchody a vjezdy do objektů a chodníky ze související stavby s názvem ,,Rekonstrukce a modernizace chodníků v obci Třebihošť“. Stavba je situována v intravilánu obce Třebihošť a řeší výměnu vrstev vozovky a tím i zvýšení únosnosti konstrukce silnice III/3008. V napojení stavby na stávající stav nedochází ke změně výškového a šířkového uspořádání. Během realizace bude stavba rozdělena na 2 etapy navržené s ohledem na obslužnost okolních obcí a vedení linek veřejné autobusové dopravy a provádění souběžné stavby chodníků. Staničení I. etapy začíná ve km 0,000 v místě křížení se silnicí III/3009 a končí za křižovatkou se silnicí III/28448 ve staničení km 0,511 80, II. etapa začíná ve staničení 0,511 80 km a končí ve staničení 1,583 45 km.
V rámci stavby dojde k opravě objízdných tras.

Sekce stavby:
I. sekce
II. ETAPA (rok 2018)
Jedná se o opravu úseku silnice III/3008 (část SO 101) od křižovatky se silnicí III/28448 až do staničení km 1,583 45. V této etapě bude realizována výměna konstrukčních vrstev vozovky při zachování stávajícího šířkového uspořádání. V části úseku dojde k rozšíření vozovky na 5,25m včetně zřízení aktivní zóny. Systém odvodnění zůstane zachován, v místě dříve zrušených vpustí budou osazeny nové vpusti, dojde k obnově 1 propustku. Dále je součástí etapy výměna svislého a doplnění vodorovného dopravního značení. Realizace 2. etapy bude realizována za úplné uzavírky s povolením příjezdu k nemovitostem pro obyvatele obce a dopravní obslužnost.

II. sekce
I. ETAPA (rok 2019)
Jedná se o silnici III/3008 od křižovatky se silnicí III/3009 (staničení 0,000) do cca km 0,511 80 – křižovatka se silnicí III/28448. V této etapě bude realizována výměna konstrukčních vrstev vozovky při zachování stávajícího šířkového uspořádání, včetně zřízení aktivní zóny. Stávající křižovatka se silnice III/28448 bude upravena, stávající lípa uprostřed křižovatky bude pokácena a bude nahrazena v novém prostoru upravené křižovatky. Vzhledem k tomu, že trasa je vedena v intravilánu obce, dojde pouze k drobným výškovým úpravám a napojením na stávající vjezdy a sjezdy na pozemky. Stávající systém odvodnění zůstane zachován, dojde k opravě čel stávajících propustků a dláždění příkopu na vtoku. Součástí etapy je i výměna svislého dopravního značení a doplnění vodorovného dopravního značení. Po dobu realizace I. etapy zhotovitel zajišťuje svoz obyvatel k posunutým autobusovým zastávkám. Oprava objízdné trasy bude provedena v roce 2019. Předpokládá se, že I. etapa bude realizována za úplné uzavírky s využitím objízdné trasy po II/300 a silnice III/28447 a III/28448. Z důvodu malé šířky vozovky budou na silnicích III/28447 a III/28448 zřízeny výhybny. V rámci této etapy bude provedena oprava objízdné trasy.

Stavba bude provedena podle předané projektové dokumentace stavby, ve stupni DSP + PDPS, zpracované projekční kanceláří ADVISIA, s.r.o., Pernerova 659/31a, Praha 8 – Karlín, 186 00, datum zpracování 12/2017, číslo zakázky 17_031-A, zodpovědný projektant Ing. Jiří Hoke. Rozsah prací je současně vymezen výkazem výměr.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 29 881 746 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Královéhradecký kraj
 • IČO: 70889546
 • Poštovní adresa:
  Pivovarské náměstí 1245
  500 03 Hradec Králové
 • Název odboru: odbor investic
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60050192

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.
Kutnohorská 59
500 04 Hradec Králové

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky