Veřejná zakázka: II/324 Dolní Přím - Stěžery

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Hodnocení
Probíhá vyhodnocení zakázky.
DBID: 4623
Systémové číslo VZ: P18V00000027
Evidenční číslo zadavatele: 32883
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2018-003294
Datum zahájení: 26.01.2018
Nabídku podat do: 05.03.2018 08:30

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: II/324 Dolní Přím - Stěžery
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je zhotovení díla „II/324 Dolní Přím - Stěžery“.
Jedná se o rekonstrukci silnice II/324 včetně souvisejících objektů. Dožívající konstrukce vozovky bude na místě recyklována za studena, v původních parametrech bude obnoveno odvodnění a vybavení komunikace a nahrazeny objekty s ukončenou životností. Stavbou budou také odstraněny bodové závady v trase stávající komunikace. Jedná se o extravilánový úsek silnice II/324 mezi obcemi Dolní Přím - Stěžery.
Celková délka úpravy je 3271,09 m.
Stavebně je stavba členěna na následující stavební objekty:
SO 001 - Všeobecné a předběžné položky
SO 131 - Komunikace
SO 132 - Trvalé dopravní značení
SO 133 - Dočasné dopravní značení - DIO
SO 134 - Přestavba křižovatky
SO 140 - Komunikace - Stěžírky
SO 142 - Trvalé dopravní značení - Stěžírky
SO 199 - Údržbové práce na silničním tělese
SO 313 - Odvodňovací zařízení
SO 431 - Nasvícení vjezdového ostrůvku
Stavební práce budou probíhat po etapách, vždy za úplné uzavírky silnice II/324. Objízdné trasy jsou výsledkem projednávání s orgány státní správy během projektové přípravy stavby a jsou součástí projektové dokumentace stavby.
Stavba je z důvodu zachování dopravní obslužnosti obcí rozdělena na tři úseky, které budou zhotoveny ve dvou etapách:
ETAPA I. úsek 2 v délce 1568 m (km 39,260 – km 40,828)
ETAPA II. úsek 1 v délce 885 m (ZÚ km 38,405 – km 39,290)
úsek 3 v délce 848 m (km 40,828 – KÚ km 41,676)
Pro zahájení II. etapy je nutné zprovoznění I. etapy.
Stavba bude provedena podle předané projektové dokumentace stavby, ve stupni DSP + PDPS, zpracované projekční kanceláří Dopravně inženýrská kancelář s.r.o., datum zpracování 10/2013, číslo zakázky A030/13, zodpovědný projektant Ing. Miloš Burianec a podle projektové dokumentace stavby, ve stupni DSP + PDPS, zpracované projekční kanceláří Ing. Petr Novotný, PhD., datum zpracování 01/2017, číslo zakázky 77/2/16, zodpovědný projektant Ing. Petr Novotný, PhD. Rozsah prací je současně vymezen výkazem výměr.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 50 326 527 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Královéhradecký kraj
 • IČO: 70889546
 • Poštovní adresa:
  Pivovarské náměstí 1245
  500 03 Hradec Králové
 • Název odboru: odbor investic
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60050192

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.
Kutnohorská 59
500 04 Hradec Králové

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy