Veřejná zakázka: Silnice III/3089 Smiřice - průtah

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Hodnocení
Probíhá vyhodnocení zakázky.
DBID: 4565
Systémové číslo VZ: P17V00000856
Evidenční číslo zadavatele: 32880
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2017-036353
Datum zahájení: 21.12.2017
Nabídku podat do: 05.02.2018 08:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Silnice III/3089 Smiřice - průtah
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je zhotovení díla „Silnice III/3089 Smiřice - průtah“.
Projektová dokumentace řeší rekonstrukci úseku silnice III/3089 v intravilánu města Smiřice (okr. Hradec
Králové). Řešený průtah je přes celé město Smiřice, celková délka je přibližně 1,1 km. Rozsah a situační
umístění navrhovaného průtahu je zřejmý z přílohy Koordinační Situace stavby.
Úsek místní komunikace je navržen tak, aby šířka komunikace byla 7,0 m s rozšířením v obloucích.
Komunikace bude označena dopravním značením. Zastávka linkových autobusů „Městský úřad“ pro směr
Libřice je navržena do zastávkového zálivu. Zastávka bude posunuta o cca 80 m zpět proti stávající
nevyhovující zastávce v křižovatce.
Zastávka linkových autobusů „Městský úřad“ pro směr do centra Smiřic je zachována stávající
v zastávkovém zálivu u budovy Městského úřadu.
Směrové i výškové řešení kopíruje stávající stav. Podstupnice obruby bude min. 0,12 m (v místech
sjezdu 0,02m).
Stavba dále řeší most přes Mlýnský náhon ev.č. 3089-3. Součástí stavby silnice je kácení a sadové úpravy.
Součástí související dokumentace pro Město Smiřice jsou chodníky v obci, parkovací pruhy a nasvětlení
přechodů pro chodce. V místech, kde je to možné, byla navržena podélná parkovací stání. Tyto práce
nejsou součástí této zakázky. Rekonstrukce komunikace III/3089 bude při realizaci koordinována
s realizací stavebních objektů zajišťovaných Městem Smiřice.
Rekonstrukce komunikace III/3089 bude rovněž koordinována s výstavbou vodovodního řadu
a kanalizačního řadu včetně přípojek těchto vedení.
Stavba bude provedena podle předané projektové dokumentace stavby, ve stupni DSP + PDPS, zpracované
projekční kanceláří Dopravně inženýrská kancelář, s.r.o., Bozděchova 1668, 500 02 Hradec Králové, datum
zpracování 6/2015, číslo zakázky A104/14, zodpovědný projektant: Ing. Miloš Burianec. Rozsah prací je
současně vymezen výkazem výměr.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 30 334 065 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Královéhradecký kraj
 • IČO: 70889546
 • Poštovní adresa:
  Pivovarské náměstí 1245
  500 03 Hradec Králové
 • Název odboru: odbor investic
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60050192

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.
Kutnohorská 59
500 04 Hradec Králové

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy