Veřejná zakázka: Silnice III/3089 Smiřice - průtah

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 4565
Systémové číslo VZ: P17V00000856
Evidenční číslo zadavatele: 32880
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2017-036353
Datum zahájení: 21.12.2017
Nabídku podat do: 05.02.2018 08:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Silnice III/3089 Smiřice - průtah
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je zhotovení díla „Silnice III/3089 Smiřice - průtah“.
Projektová dokumentace řeší rekonstrukci úseku silnice III/3089 v intravilánu města Smiřice (okr. Hradec
Králové). Řešený průtah je přes celé město Smiřice, celková délka je přibližně 1,1 km. Rozsah a situační
umístění navrhovaného průtahu je zřejmý z přílohy Koordinační Situace stavby.
Úsek místní komunikace je navržen tak, aby šířka komunikace byla 7,0 m s rozšířením v obloucích.
Komunikace bude označena dopravním značením. Zastávka linkových autobusů „Městský úřad“ pro směr
Libřice je navržena do zastávkového zálivu. Zastávka bude posunuta o cca 80 m zpět proti stávající
nevyhovující zastávce v křižovatce.
Zastávka linkových autobusů „Městský úřad“ pro směr do centra Smiřic je zachována stávající
v zastávkovém zálivu u budovy Městského úřadu.
Směrové i výškové řešení kopíruje stávající stav. Podstupnice obruby bude min. 0,12 m (v místech
sjezdu 0,02m).
Stavba dále řeší most přes Mlýnský náhon ev.č. 3089-3. Součástí stavby silnice je kácení a sadové úpravy.
Součástí související dokumentace pro Město Smiřice jsou chodníky v obci, parkovací pruhy a nasvětlení
přechodů pro chodce. V místech, kde je to možné, byla navržena podélná parkovací stání. Tyto práce
nejsou součástí této zakázky. Rekonstrukce komunikace III/3089 bude při realizaci koordinována
s realizací stavebních objektů zajišťovaných Městem Smiřice.
Rekonstrukce komunikace III/3089 bude rovněž koordinována s výstavbou vodovodního řadu
a kanalizačního řadu včetně přípojek těchto vedení.
Stavba bude provedena podle předané projektové dokumentace stavby, ve stupni DSP + PDPS, zpracované
projekční kanceláří Dopravně inženýrská kancelář, s.r.o., Bozděchova 1668, 500 02 Hradec Králové, datum
zpracování 6/2015, číslo zakázky A104/14, zodpovědný projektant: Ing. Miloš Burianec. Rozsah prací je
současně vymezen výkazem výměr.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 30 334 065 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Královéhradecký kraj
 • IČO: 70889546
 • Poštovní adresa:
  Pivovarské náměstí 1245
  500 03 Hradec Králové
 • Název odboru: odbor investic
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60050192

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.
Kutnohorská 59
500 04 Hradec Králové

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky