Veřejná zakázka: "Oblastní nemocnice Náchod a.s. - řešení ambulantních prostor rehabilitace II."

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 4563
Systémové číslo VZ: P17V00000854
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 15.12.2017
Nabídku podat do: 15.01.2018 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: "Oblastní nemocnice Náchod a.s. - řešení ambulantních prostor rehabilitace II."
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební úpravy a přístavba stávajícího objektu údržby za účelem vytvoření prostorů ambulantní rehabilitace.
Stavební úpravy budou probíhat v 1.PP a 1.NP stávajícího objektu. Objekt bude rozšířen jak do šířky, tak do délky pomocí ocelové konstrukce, která bude opláštěna horizontálně sendvičovými panely. Nová část objektu bude zastřešena novou střechou, budou provedeny nové vnitřní a vnější výplně otvorů, nové podlahoviny, stropy budou opatřeny minerálními akustickými podhledy, bude provedena kompletní rekonstrukce rozvodů TZB (ZTI, elektro, VZT, MaR, ÚT, SLP, NN, chlazení) včetně přeložek venkovních sítí technického vybavení. V objektu vzniknou ambulantní rehabilitační prostory, včetně potřebného zázemí pro pacienty a personál, dále vzniknou cvičební místnosti (tělocvična, vodoléčba, elektroléčba, atd. viz TZ).
Předmětem veřejné zakázky je realizace stavebních prací v rozsahu podle projektové dokumentace pro provádění stavby s názvem: Oblastní nemocnice Náchod a.s. – řešení ambulantních prostor rehabilitace, zpracované firmou JIKA-CZ s.r.o., IČ: 259 17 234, Dlouhá 101, Hradec Králové 500 03, 06/2016, zodpovědný projektant Ing. Jiří Slánský.
KLASIFIKACE PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Kód CPV 45000000-7 Stavební práce
Kód CPV 45215100-8 Stavební úpravy objektů sloužících pro zdravotní péči
Kód CPV 45215140-0 Výstavba nemocničních zařízení

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 13 400 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Královéhradecký kraj
 • IČO: 70889546
 • Poštovní adresa:
  Pivovarské náměstí 1245
  500 03 Hradec Králové
 • Název odboru: odbor investic
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60050192

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Pivovarské náměstí 1245
500 03 Hradec Králové

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky