Veřejná zakázka: III/3049 Žernov – Červená Hora vjezdové brány

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Hodnocení
Probíhá vyhodnocení zakázky.
DBID: 4504
Systémové číslo VZ: P17V00000795
Evidenční číslo zadavatele: 34163
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2017-033190
Datum zahájení: 24.11.2017
Nabídku podat do: 08.01.2018 08:30

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: III/3049 Žernov – Červená Hora vjezdové brány
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je zhotovení díla „III/3049 Žernov – Červená Hora vjezdové brány“.
Účelem stavby je vybudování vjezdových bran na silnici III/3049 a tím zabránit přenosu vysokých rychlostí z extravilánu do intravilánu. Vjezdové brány budou umístěny na vjezdech do obcí. Vjezdová brána č. 1 bude umístěna na vjezdu do obce Žernov ve směru od Červené Hory. Vjezdová brána č. 2 bude umístěna na vjezdu do obce Červená Hora ve směru od Žernova a vjezdová brána č. 3 bude umístěna na vjezdu do obce Červená Hora ve směru od Červeného Kostelce. Délky navrhovaných úseků stejně jako jejich umístění jsou patrny ze situace.
Členění stavby na stavební objekty:
SO 101 Vjezdové brány
SO 401 Nasvětlení vjezdových bran
Vjezdová brána č. 1 a č. 3:
Směrové a šířkové řešení je patrné ze situace. Ostrůvek s výrazným bočním posunem osy jízdního pruhu musí být dobře viditelný. Je ohraničen betonovou silniční obrubou 15/30/100 převýšenou 0,16 m osazenou do betonového lože z betonu C20/25nXF3. Pro zvýraznění zvýšené obruby ostrůvku se osadí do předvrtaných otvorů v obrubníku cca 4 cm od kraje obrubníková odrazka. Osazují se ve vzdálenosti 50 cm až 100 cm od sebe. Povrch ostrůvku je opatřen zámkovou dlažbou červené barvy tl. 60mm. Ostrůvek kromě redukce rychlosti zvyšuje bezpečnost silničního provozu i tím, že znemožňuje nebezpečné předjíždění a homogenizuje pohyb dopravního proudu. V čele ostrůvku je osazena značka přikázaný směr objíždění C4a a směrovací deska Z4b.
Boční posun osy jízdního pruhu ve směru do obce je cca 3,50 m. Jízdní pruh je přiměřeně rozšířen. Míra rozšíření je 0,15 m. Přilehlá krajnice je široká 0,75 m zpevněná v tl. 0,10 m štěrkodrtí. Patrno ze vzorových příčných řezů. Průjezdnost byla ověřena vlečnými křivkami pro rychlost 50 km/hod. a s použitím vozidla označeným CSN 2005 (CZ) NS. Ke snížení rychlosti bude sloužit i VDZ V18 - optická psychologická brzda, patrno ze situace. Pro doplnění a zvýraznění VDZ č. Z10 budou použity dopravní knoflíky bílé.
Vjezdová brána č. 2:
Platí zde stejná pravidla jako u brány č. 1 a č. 3. Jízdní pruh bude rozšířen do prostoru stávajícího příkopu. Protože s ohledem na hranice soukromého pozemku, který se nachází v blízkosti nové úpravy, není možné provést příkop, dojde k zatrubnění stávajícího betonovými rourami DN 400 s obetonováním a jízdní pruh bude zakončen silniční betonovou obrubou 15/25/100 převýšenou 0,12 m osazenou do betonového lože z betonu C20/25nXF3. Na začátku a konci úpravy bude obruba převýšená 0,02 m nad vozovkou.
Stavba bude provedena podle předané projektové dokumentace stavby, ve stupni DUR + DSP + PDPS, zpracované projekční kanceláří M.I.S. a.s., Škroupova 719, 500 02 Hradec Králové, datum zpracování 02/2016, číslo zakázky: 15/084, zodpovědný projektant: Ing. Jan Lahoda. Rozsah prací je současně vymezen výkazem výměr.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 4 546 077 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Královéhradecký kraj
 • IČO: 70889546
 • Poštovní adresa:
  Pivovarské náměstí 1245
  500 03 Hradec Králové
 • Název odboru: odbor investic
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60050192

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.
Kutnohorská 59
500 04 Hradec Králové

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy