Veřejná zakázka: III/28526 Borová – Česká Čermná

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Hodnocení
Probíhá vyhodnocení zakázky.
DBID: 4502
Systémové číslo VZ: P17V00000793
Evidenční číslo zadavatele: 34150
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2017-033195
Datum zahájení: 24.11.2017
Nabídku podat do: 08.01.2018 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: III/28526 Borová – Česká Čermná
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Jedná se o modernizaci silnice III/28526 v úseku Česká Čermná – Borová. Řešená komunikace bude modernizována technologií recyklace za studena na místě se sanací podkladních vrstev v krajích vozovky. Dojde k zesílení konstrukce vozovky zhotovením nového asfaltobetonového souvrství, pokládka proběhne bez středové spáry. V souvislosti s tímto dojde k navýšení nivelety vozovky o 60 – 100mm. Šířkové uspořádání komunikace zůstane zachováno. Je navrženo obnovení svislého a vodorovného dopravního značení v rozsahu řešeného úseku. Dojde k odstranění nánosů a naplavenin z příkopů, k rekonstrukci příčných propustků a ke zhotovení podélných propustků. Na řešeném úseku budou osazena nová silniční svodidla. Začátek úpravy: Česká Čermná, č. p. 28, pracovní spára, konec úpravy: Borová, pracovní spára. Délka řešeného úseku je 2014,97 m.
Stavba bude provedena podle předané projektové dokumentace stavby, ve stupni DSP + PDPS, zpracované projekční kanceláří PRODIN a.s., Pardubice – Zelené Předměstí, Jiráskova 169, PSČ 530 02, IČO: 252 92 161, zodpovědný projektant Ing. Michal Hornýš, datum zpracování 08/2016, č. zakázky: 3110-16-033. Rozsah prací je současně vymezen výkazem výměr.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 24 150 400 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Královéhradecký kraj
 • IČO: 70889546
 • Poštovní adresa:
  Pivovarské náměstí 1245
  500 03 Hradec Králové
 • Název odboru: odbor investic
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60050192

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.
Kutnohorská 59
500 04 Hradec Králové

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy