Veřejná zakázka: III/28526 Borová – Česká Čermná

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 4502
Systémové číslo VZ: P17V00000793
Evidenční číslo zadavatele: 34150
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2017-033195
Datum zahájení: 24.11.2017
Nabídku podat do: 08.01.2018 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: III/28526 Borová – Česká Čermná
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Jedná se o modernizaci silnice III/28526 v úseku Česká Čermná – Borová. Řešená komunikace bude modernizována technologií recyklace za studena na místě se sanací podkladních vrstev v krajích vozovky. Dojde k zesílení konstrukce vozovky zhotovením nového asfaltobetonového souvrství, pokládka proběhne bez středové spáry. V souvislosti s tímto dojde k navýšení nivelety vozovky o 60 – 100mm. Šířkové uspořádání komunikace zůstane zachováno. Je navrženo obnovení svislého a vodorovného dopravního značení v rozsahu řešeného úseku. Dojde k odstranění nánosů a naplavenin z příkopů, k rekonstrukci příčných propustků a ke zhotovení podélných propustků. Na řešeném úseku budou osazena nová silniční svodidla. Začátek úpravy: Česká Čermná, č. p. 28, pracovní spára, konec úpravy: Borová, pracovní spára. Délka řešeného úseku je 2014,97 m.
Stavba bude provedena podle předané projektové dokumentace stavby, ve stupni DSP + PDPS, zpracované projekční kanceláří PRODIN a.s., Pardubice – Zelené Předměstí, Jiráskova 169, PSČ 530 02, IČO: 252 92 161, zodpovědný projektant Ing. Michal Hornýš, datum zpracování 08/2016, č. zakázky: 3110-16-033. Rozsah prací je současně vymezen výkazem výměr.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 24 150 400 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Královéhradecký kraj
 • IČO: 70889546
 • Poštovní adresa:
  Pivovarské náměstí 1245
  500 03 Hradec Králové
 • Název odboru: odbor investic
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60050192

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.
Kutnohorská 59
500 04 Hradec Králové

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky