Veřejná zakázka: Ekonomicko-administrativní řízení projektu „Zlepšení dopravní dostupnosti Broumovska a Kladsko – valbřišského regionu“

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 4337
Systémové číslo VZ: P17V00000628
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2018-005443
Datum zahájení: 25.09.2017
Nabídku podat do: 16.10.2017 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Ekonomicko-administrativní řízení projektu „Zlepšení dopravní dostupnosti Broumovska a Kladsko – valbřišského regionu“
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Ekonomicko-administrativní řízení projektu Zlepšení dopravní dostupnosti Broumovska a Kladsko – valbřišského regionu, reg. č. CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_014/0000745, podpořeného z programu Interreg V-A Česká republika – Polsko:
- kontrola naplňování povinností vzešlých ze Smlouvy o projektu,
- správa přístupu k projektu,
- účast na společných pracovních jednáních partnerů projektu, příprava prezenčních listin, pořízení fotodokumentace z jednání, zpracování zápisů z jednání,
- vedení pracovních jednání v českém a polském jazyce včetně tlumočení,
- zpracování změn v rámci realizace projektu, včetně zajištění a projednání jejich rozsahu s partnery projektu, poskytovatelem dotace a kontrolorem,
- dohled nad plněním propagačních aktivit a publicity,
- monitorování věcného, časového a finančního plnění dílčí části projektu a úkolů vzešlých z pracovních jednání,
- kontrola účetních dokladů (např. předávacích protokolů, faktur, objednávek, smluv) z pohledu formálních náležitostí ve vztahu k povinnostem programu Interreg V-A Česká republika - Polsko,
- zpracování všech dílčích zpráv o realizaci projektu, soupisek dokladů obsahujících přehled uskutečněných výdajů za sledované období a dalších relevantních příloh, např. kopie účetních dokladů, účetní sestavu v systému MS2014+ včetně odstraňování připomínek ze strany kontrolora,
- průběžná konzultace projektu s kontrolním orgánem a poskytovatelem dotace,
- zajištění součinnosti při kontrole projektu ze strany kontrolních orgánů,
- zajištění běžné komunikace mezi partnery,
- zajištění všech potřebných překladů z polského jazyka a do polského jazyka,
- účast na akcích pořádaných v rámci realizace projektu a případné pořizování fotodokumentace z akcí,
- pokud je nezbytné, aby příkazce provedl činnosti, které příkazník provádět nemůže, informuje o tom příkazník příkazce s dostatečným předstihem,
- další činnosti, které přispějí k úspěšné realizaci projektu.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 1 213 194 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Královéhradecký kraj
 • IČO: 70889546
 • Poštovní adresa:
  Pivovarské náměstí 1245
  500 03 Hradec Králové
 • Název odboru: odbor investic
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60050192

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Královéhradecký kraj
Pivovarské náměstí 1245
500 03 Hradec Králové

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky