Veřejná zakázka: „Komunikace v areálu MN Dvůr Králové nad Labem“

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 3993
Systémové číslo: P17V00000285
Datum zahájení: 11.05.2017
Nabídku podat do: 22.05.2017 14:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: „Komunikace v areálu MN Dvůr Králové nad Labem“
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Staveniště se nachází v katastrální území Dvůr Králové nad Labem; 633968, na p. p. č. 3519/8 a 3519/24. Stavební pozemky jsou situovány uvnitř areálu Městské nemocnice Dvůr Králové nad Labem, v místě stávající neveřejné účelové komunikace obsluhující Oddělení následné péče MN.
Celkový technický i estetický stav této komunikace je velice špatný. Na původním krytu z asfaltového betonu, který byl nesčetněkrát vyspravován, můžeme vidět výtluky a místní nerovnosti. Šířka je proměnlivá 3-6m, příčný sklon vozovky je také proměnlivý, jednostranný, ve směru k budově oddělení následné péče. Výškově komunikace stoupá až k terénnímu zlomu a poté až do konce klesá. Místa odstavování vozidel mají kryt převážně štěrkový. Doprava v oblasti není usměrněna svislým ani vodorovným dopr. značením.
Pozemky se nenachází v památkové zóně ani záplavovém území.
Pozemek p. č. 3519/8 je veden jako ostatní plocha a pozemek p. č. 3519/24 jako pozemek lesní.
Zemní těleso není nutné navrhovat, jedná se o rekonstrukci komunikace ve stávající zástavbě. Pláň v místě doplnění celé konstrukce bude zhutněna min. na 30 MPa. Druhotné materiály nebudou použity.
Zemní práce budou provedeny v minimálním rozsahu. Stavba bude mít minimální přebytek výkopku – cca 40m3.
Skladba konstrukcí dotčených částí vozovek byla navržena dle Katalogu vozovek pozemních komunikací TP 170 ve znění jeho dodatku.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 598 182 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Královéhradecký kraj
 • IČO: 70889546
 • Poštovní adresa:
  Pivovarské náměstí 1245
  500 03 Hradec Králové
 • Název odboru: odbor investic
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60050192

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Pivovarské náměstí 1245
500 03 Hradec Králové

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky