Veřejná zakázka: „Galerie moderního umění v Hradci Králové – změna využití bytů na kanceláře – JŘBÚ vícepráce“

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 3547
Systémové číslo: P16V00000635
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2016-001427
Datum zahájení: 11.07.2016
Nabídku podat do: 14.07.2016 16:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: „Galerie moderního umění v Hradci Králové – změna využití bytů na kanceláře – JŘBÚ vícepráce“
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky jsou drobné stavební úpravy části původního objektu Galerie moderního umění v Hradci Králové, která je kulturní památkou. V rámci navržených prací dochází k dílčím změnám v dispozičním uspořádání jednotlivých prostor. Základní změnou je změna budoucího využití nově vzniklých prostor – z bytové na administrativu. V každém ze tří podlaží bude vytvořena 1 centrální chodba s přístupy do jednotlivých kanceláří a ostatních prostor (technické místnosti, úklid a kuchyňka). Z hlediska provozního se jedná o drobné stavební úpravy části původního objektu (propojení obou křídel budovy spojovací chodbou) a doplnění místností sociálního zabezpečení v rámci jednotlivých podlaží. Hlavní částí stavebních prací je rekonstrukce podlah, dveří a vnitřních omítek, vybudování sociálních zařízení, nová elektroinstalace, SLP a VZT. Všechny práce budou provedeny pod dohledem státní památkové péče.
Projektovou dokumentaci pro stavební povolení včetně dokumentace pro provedení stavby Galerie moderního umění Hradec Králové – změna využití bytů zpracovala PLANNINNG ART s.r.o se sídlem Skalička 49, 50003 Skalice.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: jednací řízení bez uveřejnění
  Důvod použití jednacího řízení:
  JŘBÚ je zadáváno v souvislosti se vznikem dodatečných stavebních prací - víceprací, které objednatel nemohl při vynaložení potřebné péče předvídat, které vznikly v průběhu realizace díla, nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách a jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací a nemohou být technicky odděleny od původní veřejné zakázky, a jejich hodnota nepřekročí 30% původní ceny veřejné zakázky, a dále v souvislosti se vznikem tzv. méněprací – tedy stavebních prací a s nimi souvisejících dodávek, které nebudou realizovány.
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 1 027 767 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Královéhradecký kraj
 • IČO: 70889546
 • Poštovní adresa:
  Pivovarské náměstí 1245
  500 03 Hradec Králové
 • Název odboru: odbor investic
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60050192

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Pivovarské náměstí 1245
500 03 Hradec Králové

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky