Veřejná zakázka: Vypracování PD ve stupni DSP + PDPS, soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně jeho ocenění a výkon autorského dozoru stavební akce „II/304 Úpice – rekonstrukce komunikace“

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 3505
Systémové číslo: P16V00000595
Počátek běhu lhůt: 28.06.2016
Nabídku podat do: 12.07.2016 08:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Vypracování PD ve stupni DSP + PDPS, soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně jeho ocenění a výkon autorského dozoru stavební akce „II/304 Úpice – rekonstrukce komunikace“
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Jedná se o rekonstrukci silnice II/304 v úseku od cca 0,060 (ZÚ – konec asfaltobetonového krytu cca 60 m od křižovatky s I/14) do cca 0,560 (KÚ – začátek asfaltobetonové vozovky před místním oddělením PČR) v celkové délce cca 0,500 km. V rámci rekonstrukce bude odstraněna stávající dlažba, která bude nahrazena asfaltobetonovou vozovkou. Konstrukce vozovky bude navržena na základě diagnostiky stávající konstrukce vozovky a vlastností zemin v aktivní zóně. Nový povrch komunikace bude tvořit tzv. tichý koberec. V napojení rekonstruovaného úseku na stávající komunikaci bude provedena oprava obrusných vrstev vozovky. V rámci projektové dokumentace bude navrženo obnovení odvodnění komunikace, návrh bude odpovídat novému typu povrchu. V rámci rekonstrukce komunikace bude provedena rekonstrukce splaškové kanalizace a výstavba nové dešťové kanalizace v ul. Pod Městem, která bude nově napojena do kmenové stoky v ul. Bratří Čapků. Na levé straně komunikace budou, v rámci navržené rekonstrukce, zachována podélná parkovací stání. V rámci zpracování projektové dokumentace budou projekčně zpracovány stavební objekty, které bude financovat město Úpice. Jedná se o výměnu vodovodního řadu DN 175, vodovodních přípojek a rekonstrukce chodníku na levé straně komunikace v ul. Pod Městem. Rekonstrukce inženýrských sítí bude navržena tak, aby v rámci realizace byly minimalizovány nutné odstávky inženýrských sítí síti.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výsledku po podpisu smlouvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 1 000 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Královéhradecký kraj
 • IČO: 70889546
 • Poštovní adresa:
  Pivovarské náměstí 1245
  500 03 Hradec Králové
 • Název odboru: odbor investic
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60050192

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
SÚS Královéhradeckého kraje a.s, Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky