Veřejná zakázka: Logistické služby (do 31. 12. 2016)

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 3442
Systémové číslo: P16V00000533
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 28.06.2016
Nabídku podat do: 01.07.2016 00:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Logistické služby (do 31. 12. 2016)
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je zajištění logistických služeb pro pověřující zadavatele - zdravotnická zařízení. Konkrétně dodavatel zajistí logistické služby, administrativní služby, prostory konsignačního skladu, centrální zásobování a související činnosti.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: jednací řízení bez uveřejnění
  Důvod použití jednacího řízení:
  Krajní naléhavost vzniklá v důsledku událostí, které veřejný zadavatel nemohl předvídat, a v souladu s přísnými podmínkami stanovenými v dané směrnici.

  Zadavatel zahájil otevřené zadávací řízení na shodný předmět veřejné zakázky dne 26. 2. 2016 (ev. č. zakázky 519424), k dnešnímu dni nebylo zadávací řízení ukončeno z důvodu nutnosti prodloužení lhůty pro podání nabídek v reakci na změny zadávacích podmínek. Nová smlouva bude uzavřena až za několik měsíců. Na překlenutí tohoto období uzavřel zadavatel smlouvu s dodavatelem na zajištění logistických služeb, prostřednictvím kterých realizuje dodávky zdravotnického spotřebního materiálu pro nemocniční zařízení (pověřující zadavatele). Smlouva je uzavřena pouze do 31. 12. 2016. Dodávky zdravotnického materiálu nelze přerušit, jelikož by bylo ohroženo zdraví a život pacientů. V rámci jednacího řízení bez uveřejnění byla smlouva uzavřena se současným dodavatelem z důvodu nevhodnosti opakovaného přeskladnění zásob v konsignačním skladu a nemožnosti rychlého převzetí centrálního systému zásobování na dobu překlenovacího období v případě jiného dodavatele.
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 4 970 875 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Zdravotnický holding Královéhradeckého kraje a.s.
 • IČO: 25997556
 • Poštovní adresa:
  Pivovarské náměstí 1245/2
  500 03 Hradec Králové
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 100118

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Luční 460, Hradec Králové 500 03

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky