Veřejná zakázka: II/305 Albrechtice nad Orlicí - Borohrádek, změna č. 1

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 3367
Systémové číslo: P16V00000462
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 643443
Počátek běhu lhůt: 20.07.2016
Nabídku podat do: 20.07.2016 08:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: II/305 Albrechtice nad Orlicí - Borohrádek, změna č. 1
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem této veřejné zakázky je zhotovení dodatečných stavebních prací k zakázce „II/305 Albrechtice nad Orlicí - Borohrádek“. Jedná se o dodatečné stavební práce, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací. Tyto stavební práce nemohou být technicky a ekonomicky odděleny od původní zakázky a jsou nezbytné pro dokončení předmětu původní zakázky.
Popis a zdůvodnění změny je uvedeno v Evidenčním listu změny stavby – číslo změny 1. Z důvodu nepředpokládaných materiálových vlastností Rmateriálu po odfrézování krytu vozovky na komunikaci II/305 objektu SO 101 a SO 102 km 0,000 – 3,574, po provedení nevyhovujícího hutnícího pokusu a statických zkoušek na sanovaných podkladních vrstvách z Rmateriálu v km 1,060 bylo správcem stavby a autorským dozorem rozhodnuto, že Rmateriál nelze použit do sanací podkladních vrstev ani do jiných konstrukčních vrstev vozovky pro objekty SO 101 a SO 102 a je nutné ho nahradit štěrkodrtí ŠDa fr. 0-32. Po odfrézování stávající obrusné vrstvy objektu SO 101 km 0,000 – 2,059 a pochůzce po stavbě bylo dále odhaleno větší množství trhlin, které nebyly v době zpracování projektové dokumentace viditelné, a tudíž se jejich výskyt nedal předpokládat. Tyto dodatečné zjištěné trhliny ve vozovce je třeba sanovat stejným postupem, jak je uvedeno v projektové dokumentaci, tj. proříznutí trhlin, jejich utěsnění asf. zálivkou a přetažení výztužnou geomříží před následnou pokládkou asf. vrstev. Dále došlo při frézování stávající obrusné vrstvy objektu SO 101 v km 0,295 – 0,430 k rozpadu stávajícího vodícího proužku. Pohybem silniční frézy se jednotlivé vodící písky uvolnily a nenávratně poškodily. Uvolnění a deformace stávajícího vodícího proužku se nedala předpokládat. Správcem stavby bylo rozhodnuto, že stávající vodící pásky budou vyměněny za nové.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: jednací řízení bez uveřejnění
  Důvod použití jednacího řízení:
  Další stavební práce/dodávky/ služby jsou objednány v souladu s přísnými podmínkami stanovenými v dané směrnici.
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 1 105 029 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Královéhradecký kraj
 • IČO: 70889546
 • Poštovní adresa:
  Pivovarské náměstí 1245
  500 03 Hradec Králové
 • Název odboru: odbor investic
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60050192

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Pivovarské náměstí 1245
500 03 Hradec Králové

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky