Veřejná zakázka: Výstavba evakuačního výtahu, rekonstrukce EPS a počítačová síť Domov u Biřičky v Hradci Králové“ – JŘBU vícepráce

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 3325
Systémové číslo: P16V00000421
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 642355
Počátek běhu lhůt: 28.06.2016
Nabídku podat do: 30.06.2016 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Výstavba evakuačního výtahu, rekonstrukce EPS a počítačová síť Domov u Biřičky v Hradci Králové“ – JŘBU vícepráce
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky

Stručný popis předmětu:
Předmětem zakázky je realizace stavby a s ní souvisejících dodávek a služeb dle projektové dokumentace, která je součástí této zadávací dokumentace a ostatních příloh. Předmětem
plnění jsou stavební práce spojené s realizací stavebních úprav budovy Domov U Biřičky, K Biřičce 1240, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové 8. Přístavba evakuačního výtahu bude realizována při severovýchodním nároží objektu „Y“.Přístavba bude nepravidelného tvaru a bude spojovat 1.PP až 5.NP stávajícího objektu „Y“.V 6.NP bude umístěna strojovna výtahu. Vstup výtahu do venkovního prostoru na stávající terén je veden po nové rampě a schodišti. Přístavba bude klasicky zděná, zastropená
železobetonovou monolitickou deskou a založená na železobetonové monolitické základové desce. Vstup do výtahu bude z každého podlaží. Během realizace byly zjištěny některé zásadní
skutečnosti, týkající se předmětu plnění, které nebyly projektovou dokumentací řešeny, anebo byly řešeny nevhodně a je tedy nezbytné je řešit v rámci tzv. víceprací, které jsou předmětem
této zakázky zadávané v JŘBU.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: jednací řízení bez uveřejnění
  Důvod použití jednacího řízení:
  Další stavební práce/dodávky/ služby jsou objednány v souladu s přísnými podmínkami stanovenými v dané směrnici.
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 6 742 010 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Královéhradecký kraj
 • IČO: 70889546
 • Poštovní adresa:
  Pivovarské náměstí 1245
  500 03 Hradec Králové
 • Název odboru: odbor investic
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60050192

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Královéhradecký kraj
Pivovarské náměstí 1245
500 03 Hradec Králové

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky