Veřejná zakázka: Část 3 Dodávky medicinálních a technických plynů společnosti Oblastní nemocnice Jičín a.s.

Informace o části veřejné zakázky

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 3313
Jedná se o část veřejné zakázky: Dodávky medicinálních a technických plynů

Název a popis předmětu

  • Název: Část 3 Dodávky medicinálních a technických plynů společnosti Oblastní nemocnice Jičín a.s.
  • Zakázka na rámcovou dohodu.

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění této části zakázky je v souladu s § 89 ZVZ uzavření rámcové smlouvy pro průběžné dodávky medicinálních a technických plynů, po dobu čtyř let, do těchto nemocnic:

a) Oblastní nemocnice Jičín a.s.:

Předmět plnění zakázky pro Oblastní nemocnici Jičín a.s. je specifikován v Příloze č. 2_3a – Technické specifikace zboží_Jičín zadávací dokumentace.

b) Nemocnice Nový Bydžov (pracoviště Oblastní nemocnice Jičín a.s.)

Předmět plnění zakázky pro Nemocnici Nový Bydžov je specifikován v Příloze č. 2_3b – Technické specifikace zboží_Nový Bydžov zadávací dokumentace.

Jako součást dodávky do Nemocnice Nový Bydžov požaduje zadavatel pronájem jednoho středotlakého zásobníku na kapalný kyslík, za podmínek specifikovaných v zadávací dokumentaci.


Předpokládaná hodnota

  • 15 040 000 Kč bez DPH

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky