Veřejná zakázka: Vypracování PD ve stupni (DSP) + (PDPS), soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně jeho ocenění a výkon autorského dozoru stavební akce „II/298 hranice Královéhradeckého kraje – křiž. se silnicí I/11“

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 3098
Systémové číslo: P16V00000197
Počátek běhu lhůt: 26.01.2016
Nabídku podat do: 09.02.2016 08:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Vypracování PD ve stupni (DSP) + (PDPS), soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně jeho ocenění a výkon autorského dozoru stavební akce „II/298 hranice Královéhradeckého kraje – křiž. se silnicí I/11“
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Jedná se o rekonstrukci silnice II. třídy č. 298 v úseku od hranice Pardubického kraje (km: 14,439 - ZÚ) po křižovatku se silnicí I. třídy č.11 u města Třebechovice pod Orebem (km: 19,237 - KÚ), v celkové délce 4,798 km.
Extravilánový úsek silnice II/298 probíhá v km: 14,439 – 18,100 a v km: 18,572 – 19,237. V extravilánu se nachází silniční propustky, mostní objekty ev. č. 298-008, 298-009, 298-010. Stav mostních objektů je patrný z HMP a mostních listů. Návrhy stavebních opatření k odstranění závad na mostních objektech jsou uvedeny v Hlavních mostních prohlídkách, příp. budou upřesněny při výrobních výborech. Součástí rekonstrukce silnice v tomto extravilánovém úseku bude úprava, popř. oprava odvodnění vozovky (příkopy, příčné i podélné propustky) a případných dalších objektů.
Intravilánový úsek silnice II/298 probíhá obcí Krňovice v km: 18,100 – 18,572. V současné době jsou povrchové vody z vozovky odvedeny do stávající jednotné kanalizace. Dle vyjádření správce stávající jednotné kanalizace (Město Třebechovice pod Orebem) není možné v návrhu pro odvodnění povrchu komunikace v tomto úseku využít stávající kanalizační řad. Z tohoto důvodu bude nutné navrhnout odvodnění povrchu komunikace mimo stávající kanalizační řad, a to do nové silniční kanalizace.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výsledku po podpisu smlouvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 1 950 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Královéhradecký kraj
 • IČO: 70889546
 • Poštovní adresa:
  Pivovarské náměstí 1245
  500 03 Hradec Králové
 • Název odboru: odbor investic
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60050192

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Pivovarské náměstí 1245
500 03 Hradec Králové

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky