Veřejná zakázka: Vypracování PD pro vydání stavebního povolení (DSP) + PDPS, soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně jeho ocenění a výkon autorského dozoru stavební akce „III/3167 + III/3169 Černá Skála - Potštejn“

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 3092
Systémové číslo VZ: P16V00000192
Počátek běhu lhůt: 28.01.2016
Nabídku podat do: 11.02.2016 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Vypracování PD pro vydání stavebního povolení (DSP) + PDPS, soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně jeho ocenění a výkon autorského dozoru stavební akce „III/3167 + III/3169 Černá Skála - Potštejn“
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Zpracovaná projektová dokumentace bude řešit současný nevyhovující stav silnice III/3167 Černá Skála ve staničení 5,514 - 7,653 km (A139 - A148) a úsek silnice III/3169 Potštejn od km 1,432 (A148) v dl. cca km 1,015 tj. před mostem ev.č. 3169-2. Silnice III/3167 a III/3169 se nachází v okrese Rychnov nad Kněžnou. Celková délka rekonstruovaných úseků činí cca 3,154 km. Projektová dokumentace bude řešit zajištění funkčního odvodnění dešťových vod ze silnice, opravu nevyhovujícího stavebního stavu propustků, doplnění chybějícího záchytného zařízení, obnovu svislého dopravního značení, zachování směrového a šířkového uspořádání komunikace. Bude navržen nový mostní objekt ev. č. 3167-4, jehož návrh bude vycházet z výsledků průzkumů s návrhem pro dosažení zatížitelnosti mostních objektů skupiny pozemních komunikací 1 (dle ČSN EN 1991-2, druh zatížitelnosti třídy A, která odpovídá Vn=32t, Vr=80t, Ve=180t). Součástí PD bude zpracování diagnostického průzkumu s variantním řešením. Předpokládá se obnova asfaltobetonového krytu (frézování a zesílení, poklesy v krajích vozovky budou sanovány). Šířka asfaltobetonové části vozovka zůstane zachována.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výsledku po podpisu smlouvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 650 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Královéhradecký kraj
 • IČO: 70889546
 • Poštovní adresa:
  Pivovarské náměstí 1245
  500 03 Hradec Králové
 • Název odboru: odbor investic
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60050192

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
SÚS Královéhradeckého kraje a.s, Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky