Veřejná zakázka: Vypracování PD ve stupni DSP + PDPS, soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně jeho ocenění a výkon AD stavební akce „III/28425 Heřmanice – Valdov – Lány – Lázně Bělohrad“

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 3011
Systémové číslo: P16V00000117
Počátek běhu lhůt: 05.01.2016
Nabídku podat do: 21.01.2016 08:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Vypracování PD ve stupni DSP + PDPS, soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně jeho ocenění a výkon AD stavební akce „III/28425 Heřmanice – Valdov – Lány – Lázně Bělohrad“
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Jedná se o rekonstrukci silnice III. třídy v úseku od km 1,331 (ZÚ) v obci Heřmanice do km 8,699 (KÚ) v městě Lázně Bělohrad, v celkové délce 7,368 km. Šířka asfaltobetonové části vozovky je +/-5,0 m a zůstane zachována. V trase se nachází cca 28 propustků a mosty ev. č. 28425 – 1, 2, 3 a 4. Stav mostů je patrný z HMP a mostního listu. Vozovka je vedena v intravilánu obce Heřmanice v délce cca 0,85 km, obce Valdov v délce cca 0,65 km a obce Lány v délce cca 0,50 km. V dílčích místech je silnice lemována obrubou (autobusové zastávky) a svodidly (cca 50 m v obci Valdov a přes zrekonstruovaný most ev. č. 28425-2).

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výsledku po podpisu smlouvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 650 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Královéhradecký kraj
 • IČO: 70889546
 • Poštovní adresa:
  Pivovarské náměstí 1245
  500 03 Hradec Králové
 • Název odboru: odbor investic
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60050192

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
SÚS Královéhradeckého kraje a.s, Kutnohorská 59,
500 04 Hradec Králové

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky