Veřejná zakázka: II/300 Zdobín – odstranění nehodové lokality (km 10,800 – 11,200)

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Hodnocení
Probíhá vyhodnocování.
DBID: 10732
Systémové číslo: P24V00000225
Evidenční číslo zadavatele: 36701
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2024-014739
Datum zahájení: 08.04.2024
Nabídku podat do: 10.05.2024 09:15

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: II/300 Zdobín – odstranění nehodové lokality (km 10,800 – 11,200)
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je zhotovení Díla „II/300 Zdobín - odstranění nehodové lokality (km 10,800 - 11,200)“.
Zakázka spočívá v provedení vybraných opatření zajišťujících zvýšení bezpečnosti účastníků silničního provozu vybraného úseku silnice II/300 v km 10,800 – 11,200. Provedení mikrokoberce. Tato úprava si vyžádá zásah do obrusných vrstev povrchu. Dojde k odfrézování stávávající obrusné vrstvy v tloušťce cca 2 cm a následně k lokální sanaci poškozených podkladních vrstev. Po provedení případné sanace bude položena asfaltová vrstva mikrokoberce v tloušťce cca 2 cm. Cílem opatření je zlepšit brzdné a protismykové vlastnosti povrchu silnice a umožnit tak účastníkům provozu rychleji a bezpečněji reagovat na neočekávané události a překážky provozu. Dále dojde k doplnění a osazení svislého a vodorovného dopravního značení Z 3 ve směrovém oblouku, osazení značky A14 + E 4, osazení svislé dopravní značky A 14 „Zvěř“ upozorní na možný střet se zvěří. Dodatková tabulka E4 s textem „400“ a šipkami vyznačuje délku úseku. Na vnitřní straně směrového oblouku dojde k prořezu náletových dřevin a po obou stranách komunikace dojde k osazení optických zradidel proti zvěři. Tato budou osazena na nové směrové sloupky Z 11ab. Kombinace těchto dílčích opatření se vzájemně doplňují a komplexně reagují na potřeby všech účastníků provozu v řešené lokalitě. Účastníky provozu v této lokalitě jsou zejména řidiči motorových vozidel, vzhledem k tomu, že se řešená lokalita nachází v extravilánu a není zde veden chodník, tak dopad na chodce v tomto úseku je nerelevantní. Po provedení mikrokoberce bude provedeno následující vodorovné dopravní značení: V 1a „podélná čára souvislá“ – V 1a (0,125)V 2a „podélná čára přerušovaná“ – V 2a (0,125)V 2b „podélná čára přerušovaná“ – V 2a (0,125)V 4 „vodící čára“ – V4 (0,25). Stavební práce budou prováděny pouze s omezením provozu, který bude řízen kyvadlově.
Obsah polycyklických aromatických uhlovodíků (PAU) v asfaltových vrstvách je maximálně ZAS-T2.
Stavba bude provedena podle předané projektové dokumentace stavby, ve stupni DZS, zpracované projekční kanceláří VDI PROJEKT s.r.o., K Botiči 1453/6, 101 00 Praha 10, IČO: 288 60 080, datum zpracování 07/2022, číslo zakázky 26/22, zodpovědný projektant Ing. Václav Lexa.
Rozsah prací je současně vymezen výkazem výměr.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 1 898 311 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Trutnov

Zadavatel

 • Úřední název: Královéhradecký kraj
 • IČO: 70889546
 • Poštovní adresa:
  Pivovarské náměstí 1245
  500 03 Hradec Králové
 • Název odboru: odbor investic
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60050192

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.cenakhk.cz)

Odpovědné veřejné zadávání

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy