Veřejná zakázka: Část 2 - Dekontaminační jednotka + zařízení k odstranění zápachu (ONN)

Informace o části veřejné zakázky

fáze zadávacího řízení Probíhá hlavní řízení
Probíhá fáze dle hlavního zadávacího řízení
DBID: 10397
Jedná se o část veřejné zakázky: „Projekt – pořízení zařízení pro úpravu zdravotnických odpadů v Trutnově, Náchodě a Rychnově – společné zadání“

Název a popis předmětu

  • Název: Část 2 - Dekontaminační jednotka + zařízení k odstranění zápachu (ONN)

Stručný popis předmětu:
Část 2 - Dekontaminační jednotka + zařízení k odstranění zápachu (ONN), 1 ks
Dekontaminační jednotka + zařízení k odstranění zápachu (Nemocnice
Rychnov nad Kněžnou), 1 ks
Servisní služby v pozáruční a mimozáruční době na dekontaminační
jednotku (ONN), 1x
Servisní služby v pozáruční a mimozáruční době na dekontaminační
jednotku (Nemocnice Rychnov nad Kněžnou), 1x


Předpokládaná hodnota

  • 15 408 000 Kč bez DPH
    Zadavatel uvádí, že předpokládaná hodnota veřejné zakázky jakož i dílčí části zakázky i dané části v Kč bez DPH, představují zároveň nejvyšší přípustnou hodnotu nabídkové ceny na plnění dílčích hodnot příslušné části veřejné zakázky. Překročení nejvyšší přípustné nabídkové ceny za plnění před-mětu příslušné části veřejné zakázky, rovněž i dílčí části v příslušné části, bude znamenat nesplnění zadávacích podmínek stanovených zadavatelem v rámci příslušné části veřejné zakázky a dodavatel zadávacího řízení, který takovou nabídkovou cenu nabídne, bude v souladu s ustanovením § 48 odst. 2 písm. a) zákona vyloučen.

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy