Veřejná zakázka: Vypracování projektové dokumentace ve stupni DSP + PDPS, soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně jeho ocenění a výkon autorského dozoru stavební akce III/30815 České Meziříčí

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 1038
Systémové číslo: P14V00000106
Počátek běhu lhůt: 09.12.2013
Nabídku podat do: 03.01.2014 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Vypracování projektové dokumentace ve stupni DSP + PDPS, soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně jeho ocenění a výkon autorského dozoru stavební akce III/30815 České Meziříčí
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Jedná se o vypracování projektové dokumentace ve stupni dokumentace pro stavební povolení (DSP) + dokumentace pro provádění staveb (PDPS), soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně jeho ocenění a výkon autorského dozoru stavební akce při realizaci zakázky v předpokládaném rozsahu 150 hodin.
Předmětem stavební akce na silnici III/30815 v Českém Meziříčí je odstranění nevyhovujícího stavebně-technického stavu silnice v průtahu obce:
část 1. v délce ca 1500 m včetně úpravy vozovky a chodníků mostovky mostního objektu ev. č. 30815-4, a to od křižovatky s nově rekonstruovanou silnicí III/30426 od km 4,130 po konec zástavby km 5,630 a dále
část 2. v km 5,630 – 7,611 po křiž.III/30814 Králova Lhota, při zachování směrového a výškového vedení komunikace.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výsledku po podpisu smlouvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 890 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Královéhradecký kraj
 • IČO: 70889546
 • Poštovní adresa:
  Pivovarské náměstí 1245
  500 03 Hradec Králové
 • Název odboru: odbor investic
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60050192

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
SÚS Královéhradeckého kraje a.s.
Kutnohorská 59,
500 04 Hradec Králové

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky