Veřejné zakázky Královéhradeckého kraje

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Královéhradecký kraj.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ A STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA DOMOV MLÁDEŽE - OPRAVA OKENNÍCH VÝPLNÍ HRADECKÁ čp.868/1, 500 03 HRADEC KRÁLOVÉ 3
nadlimitní Příjem nabídek 17.05.2024 17.06.2024 09:00
Marketingová podpora při vyhlášení soutěže obcí o titul „Čistá obec 2023“
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 17.05.2024 28.05.2024 10:00
Rekonstrukce pavilonu nosorožců 3, ZOO Dvůr Králové a.s.
podlimitní Příjem nabídek 17.05.2024 11.06.2024 10:00
SOŠ Veterinární, Hradec Králové – Oprava kanalizace - suterén II.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 17.05.2024 31.05.2024 10:00
Aplikační křesla pro Oblastní nemocnici Jičín II
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 16.05.2024 27.05.2024 10:00
Dodávka 5tiosé CNC frézky
podlimitní Příjem nabídek 14.05.2024 31.05.2024 14:00
Dodávka soustruhů - 6 ks
podlimitní Příjem nabídek 13.05.2024 30.05.2024 14:00
Oprava zděného oplocení
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 09.05.2024 23.05.2024 13:00
Oprava sociálního zařízení DM, Denisova 212
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 07.05.2024 24.05.2024 08:00
Dodávka zdravotnických přístrojů pro ZZS KHK
nadlimitní Příjem nabídek 06.05.2024 10.06.2024 10:00
Dodávka stroje – Sklízecí mlátička
nadlimitní Příjem nabídek 03.05.2024 07.06.2024 09:00
Zajištění výcviku řízení motorových vozidel skupin T, B, C pro žáky České lesnické akademie Trutnov ve školních letech 2024/2025, a 2025/2026
podlimitní Příjem nabídek 02.05.2024 30.05.2024 10:00
Rekonstrukce sportoviště v areálu SOŠ ul. Jana Maláta, Nový Bydžov - zpracování projektové dokumentace DSP, DPS a zajištění výkonu autorského dozoru projektanta
VZ malého rozsahu Hodnocení 29.04.2024 13.05.2024 10:00
Revitalizace endoskopického oddělení ONN a.s. - PD a autorský dozor
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 26.04.2024 09.05.2024 09:30
Servis infuzní techniky
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 26.04.2024 07.05.2024 10:00
všechny zakázky