Veřejné zakázky Královéhradeckého kraje

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Královéhradecký kraj.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 6.15 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Instalace rekuperace v učebnách SPŠ Trutnov – zpracování PD včetně autorského dozoru, EP a posouzení ZCHDZ
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 14.06.2019 28.06.2019 10:00
Oblastní nemocnice Trutnov, a.s. - převzetí, přeprava a likvidace odpadů
podlimitní Příjem nabídek 13.06.2019 29.07.2019 10:00
Pořízení notebooků a počítačů pro Královéhradecký kraj 2019
podlimitní Příjem nabídek 13.06.2019 02.07.2019 10:00
Snížení energetické náročnosti budovy SPŠ, SOŠ a SOU, Hradec Králové, Hradecká 647/1a – stavební práce
podlimitní Příjem nabídek 12.06.2019 03.07.2019 10:00
Snížení energetické náročnosti budovy nemocnice v Broumově - objekt A+B+C
nadlimitní Příjem nabídek 12.06.2019 22.07.2019 10:00
Snížení energetické náročnosti budovy nemocnice v Broumově - objekt A+B+C - zajištění výkonu TDS a BOZP
nadlimitní Příjem nabídek 12.06.2019 22.07.2019 11:00
„Snížení energetické náročnosti budov v nemocnici Jičín - objekt plicního oddělení“
nadlimitní Příjem nabídek 12.06.2019 19.07.2019 10:00
Snížení energetické náročnosti budov v nemocnici Jičín - objekt plicního oddělení - zajištění výkonu TDS a BOZP
nadlimitní Příjem nabídek 12.06.2019 19.07.2019 11:00
Anesteziologické přístroje pro nemocnici Rychnov nad Kněžnou
nadlimitní Příjem nabídek 12.06.2019 18.07.2019 11:00
Nákup učebních pomůcek II.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 12.06.2019 25.06.2019 12:00
TECHNICKÝ DOZOR OBJEDNATELE A KOORDINÁTOR BOZP V RÁMCI AKCE – „Snížení energetické náročnosti budov nemocnice Rychnov nad Kněžnou - objekt C - multioborový pavilon DIGP“
nadlimitní Příjem nabídek 12.06.2019 19.07.2019 09:00
Snížení energetické náročnosti domova mládeže ČLA Trutnov – zpracování PD včetně autorského dozoru, EP a posouzení ZCHDZ
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 07.06.2019 24.06.2019 10:00
Rekonstrukce soc. zařízení – škola – U Stadionu 1166, Rychnov nad Kněžnou
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 07.06.2019 21.06.2019 09:00
Snížení energetické náročnosti budov školního polesí ČLA Trutnov – zpracování PD včetně autorského dozoru, EP a posouzení ZCHDZ
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 07.06.2019 24.06.2019 11:00
Snížení energetické náročnosti budovy MŠ Slunečnice – zpracování PD včetně autorského dozoru, EP a posouzení ZCHDZ II
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 07.06.2019 19.06.2019 10:00
všechny zakázky