Veřejné zakázky Královéhradeckého kraje

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Královéhradecký kraj.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 6.37 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Rekuperace - hlavní budova SUPŠ HNN budova, Hradec Králové, 17. listopadu 1202 - zpracování PD včetně autorského dozor a EP
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 03.07.2020 15.07.2020 14:00
Poskytování služeb v oblasti internetové konektivity pro ONN a.s.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 03.07.2020 17.07.2020 10:00
Vzduchotechnika hlavní budovy SPŠ stavební HK – zpracování PD včetně autorského dozor a EP
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 02.07.2020 15.07.2020 14:00
Rekuperace na VOŠ, SŠ, ZŠ a MŠ, Štefánikova 549, Hradec Králové – zpracování PD včetně autorského dozor a EP
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 02.07.2020 15.07.2020 14:00
Modernizace ICT na SPŠOW Hronov 2020/2
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 02.07.2020 06.08.2020 11:00
Pořízení chirurgické vrtačky
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 01.07.2020 10.07.2020 13:00
„Modernizace a dostavba Oblastní nemocnice Náchod, a.s., I. Etapa – dodávka vybavení – úložné regály“
nadlimitní Příjem nabídek 30.06.2020 03.08.2020 10:00
Odstranění příčin vzniku vlhkostních map u střešních oken a zatékání do spojovacích chodeb v objektu (par.č. st. 1902/1), Hradec Králové II
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 30.06.2020 14.07.2020 09:00
Poskytování služeb elektronických komunikací pro Královéhradecký kraj a jím zřizované příspěvkové organizace a ovládané obchodní společnosti - mobilní hlasové služby a související služby a dodávky
nadlimitní Příjem nabídek 30.06.2020 03.08.2020 14:00
Nákup učebních pomůcek
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 24.06.2020 07.07.2020 10:00
Zajištění pravidelných ročních kontrol a servisu koncových prvků rozvodů mediciálních plynů, kompresorů a sušiček pro ONN a.s.
podlimitní Příjem nabídek 23.06.2020 22.07.2020 10:00
Dodávka respirátorů pro ZZS KHK
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 18.06.2020 07.07.2020 11:00
Rehabilitační přístroje pro fyzikální terapii
nadlimitní Příjem nabídek 18.06.2020 20.07.2020 13:00
Dodávka vozidel pro Královéhradecký kraj pro rok 2020 – Dílčí část 1 Osobní dodávkové vozidlo – OPAKOVÁNÍ
podlimitní Příjem nabídek 17.06.2020 15.07.2020 09:00
Pořízení přenosných vizualizérů
VZ malého rozsahu Hodnocení 17.06.2020 25.06.2020 14:00
všechny zakázky