Veřejné zakázky Královéhradeckého kraje

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Královéhradecký kraj.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 5.83 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Centrum komplexní odborné podpory pro klienty se sluchovým postižením při VOŠ, SŠ, ZŠ a MŠ Štefánikova - stavební práce II
podlimitní Příjem nabídek 31.03.2020 21.04.2020 10:00
Transformace ÚSP pro mládež Kvasiny – rekonstrukce objektu v lokalitě Kostelec nad Orlicí 3 – stavební práce
nadlimitní Příjem nabídek 26.03.2020 29.04.2020 10:00
Poskytování servisních služeb u přístrojů Miele a Discher pro ONN a.s.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 25.03.2020 08.04.2020 11:00
Transformace ÚSP pro mládež Kvasiny – výstavba v lokalitě Třebechovice pod Orebem – zajištění TDS a BOZP
nadlimitní Příjem nabídek 24.03.2020 27.04.2020 11:30
Transformace ÚSP pro mládež Kvasiny – výstavba v lokalitě Třebechovice pod Orebem – stavební práce
nadlimitní Příjem nabídek 24.03.2020 28.04.2020 10:00
Transformace ÚSP pro mládež Kvasiny – rekonstrukce objektu v lokalitě Kostelec nad Orlicí 3 – zajištění TDS a BOZP
nadlimitní Příjem nabídek 24.03.2020 27.04.2020 10:30
Multifunkční kopírka
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 19.03.2020 06.04.2020 10:30
Vybavení ONN pro návaznou péči – RTG systém a C rameno
nadlimitní Příjem nabídek 19.03.2020 22.04.2020 10:00
Odstranění příčin vzniku vlhkostních map u střešních oken a zatékání do spojovacích chodeb v objektu (par.č. st. 1902/1), Hradec Králové
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 19.03.2020 15.04.2020 09:00
III/28430, III/28431, III/28432 Holovousy
nadlimitní Příjem nabídek 18.03.2020 21.04.2020 08:00
II/285 Jaroměř – Nové Město nad Metují, etapa 2 (úsek 1)
nadlimitní Příjem nabídek 18.03.2020 20.04.2020 08:30
Dodávka terénních prací pro záchranný archeologický výzkum při stavbě „Změna vstupu s lékárnou do areálu nemocnice Jičín“
VZ malého rozsahu Hodnocení 17.03.2020 25.03.2020 10:00
Technický dozor stavebníka a činnost koordinátora BOZP - „Rekonstrukce elektroinstalace a rozvodů ZTI, včetně úpravy sociálního zařízení a bezbariérového vstupu – střední stavební škola Náchod, Pražská 931“
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 16.03.2020 07.04.2020 09:00
Zajištění servisu zdravotnické techniky B. Braun pro ON Náchod a.s. II
VZ malého rozsahu Hodnocení 16.03.2020 27.03.2020 13:00
Zajištění stravovacích služeb pro klienty, zaměstnance a ostatní strávníky Domova Dědina v Opočně
podlimitní Hodnocení 16.03.2020 31.03.2020 10:00
všechny zakázky