Veřejné zakázky Královéhradeckého kraje

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Královéhradecký kraj.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
SV/23/602 DD Humburky – rekonstrukce plynové kotelny – stavební práce III
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 22.02.2024 06.03.2024 10:00
Dodávka xerografického papíru A4 - OPAKOVANÉ ŘÍZENÍ
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 21.02.2024 06.03.2024 08:00
Rekonstrukce elektroinstalace SM/24/307
podlimitní Příjem nabídek 21.02.2024 18.03.2024 11:00
Asistent AI ke generování lékařských zpráv a přidružených dokumentů
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 21.02.2024 04.03.2024 09:00
II/295 Herlíkovice, skalní svah nad úpravnou vody – dočasná ochranná opatření
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 21.02.2024 05.03.2024 10:00
II/502 Jičín – ulice Poděbradova a Ruská
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 19.02.2024 28.02.2024 12:00
II/501 Dolní Nová Ves – Lázně Bělohrad – Svatojanský Újezd, 1. etapa
nadlimitní Příjem nabídek 16.02.2024 19.03.2024 09:00
Městská nemocnice, a.s. Dvůr Králové nad Labem – praní prádla s možností budoucího rozšíření na komplexní prádelenský servis
nadlimitní Příjem nabídek 16.02.2024 25.03.2024 09:00
III/3166 intravilány Chleny - Vrbice
nadlimitní Příjem nabídek 16.02.2024 19.03.2024 09:15
DD Lampertice – stavební úpravy objektu Lampertice
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 15.02.2024 28.02.2024 10:00
Detektorová prospekce v rámci drobných archeologických výzkumů AO 8/2024
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 14.02.2024 26.02.2024 11:10
Detektorová prospekce ploch zavážených ornicí 7/2024
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 14.02.2024 26.02.2024 11:00
Detektorová prospekce v rámci archeologického výzkumu 6/2024
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 14.02.2024 26.02.2024 10:50
Detektorová prospekce v rámci archeologického výzkumu 5/2024
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 14.02.2024 26.02.2024 10:40
Detektorová prospekce v rámci archeologického výzkumu 4/2024
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 14.02.2024 26.02.2024 10:30
všechny zakázky