Přehled veřejných zakázek ve stavu příjem nabídek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Transport uměleckých předmětů
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 15.11.2019 26.11.2019 10:00
Zateplení objektu SPŠ Trutnov, ulice Horská 618 - stavební práce
podlimitní Příjem nabídek 15.11.2019 05.12.2019 10:00
Elektro 2019
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 14.11.2019 25.11.2019 09:00
DD Tmavý Důl – služby TDS a BOZP novostavba I. oddělení
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 13.11.2019 27.11.2019 09:00
Nákup dodávkových osobních automobilů
podlimitní Příjem nabídek 13.11.2019 02.12.2019 13:00
Nákup dodávkových osobních automobilů do terénu
podlimitní Příjem nabídek 13.11.2019 02.12.2019 13:00
„Rekonstrukce strukturované kabeláže v ON Jičín“
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 12.11.2019 28.11.2019 09:00
Vybudování učeben pro zájmové a celoživotní vzdělávání - jazykové, digitální vzdělávání a vybavení pracoviště řemeslných oborů - SOŠ a SOU Vocelova Hradec Králové – technické vybavení
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 11.11.2019 25.11.2019 10:00
Zateplení objektu domova mládeže Gymnázia a SOŠ pedagogické v Nové Pace - stavební práce
podlimitní Příjem nabídek 11.11.2019 29.11.2019 10:00
Zajištění operativního leasingu vozidla III
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 08.11.2019 18.11.2019 10:00
Zajištění prohlídek těl zemřelých na území Královéhradeckého kraje mimo zdravotnické zařízení
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 08.11.2019 20.11.2019 08:00
Výroba výstavního fundusu
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 07.11.2019 20.11.2019 10:00
Poradenské a vzdělávací centrum Královéhradeckého kraje při PPP v Trutnově – TDS a BOZP
nadlimitní Příjem nabídek 07.11.2019 16.12.2019 09:00
Dodávka informačních technologií III
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 07.11.2019 18.11.2019 11:00
Novostavba depozitáře muzea v Robousích
podlimitní Příjem nabídek 07.11.2019 29.11.2019 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
1 2 3  ››