Přehled veřejných zakázek ve stavu příjem nabídek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
NOTEBOOK KRGYM
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 20.11.2020 01.12.2020 10:00
Osobní automobil - Chlum
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 20.11.2020 30.11.2020 14:00
„Servisní služby pro zajištění provozu zdravotnického operačního střediska ZZS KHK“
nadlimitní Příjem nabídek 16.11.2020 17.12.2020 13:00
Tisk a distribuce krajského periodika „U nás v kraji“
podlimitní Příjem nabídek 10.11.2020 27.11.2020 09:00
Rekonstrukce, dostavba a modernizace budovy bývalých stájí pro potřeby praktické výuky zemědělských oborů v SZeŠ a SOU CHKT, Kostelec nad Orlicí – projektová dokumentace
nadlimitní Příjem nabídek 26.10.2020 27.11.2020 14:00
Dodávky medicinálních a technických plynů – Městská nemocnice, a. s.
nadlimitní Příjem nabídek 26.10.2020 27.11.2020 14:00
Dodávky medicinálních a technických plynů – Oblastní nemocnice Jičín a. s.
nadlimitní Příjem nabídek 26.10.2020 30.11.2020 14:00
Dodávky medicinálních a technických plynů - Oblastní nemocnice Náchod a. s.
nadlimitní Příjem nabídek 26.10.2020 27.11.2020 14:00
Dodávky medicinálních a technických plynů – Oblastní nemocnice Trutnov a. s.
nadlimitní Příjem nabídek 26.10.2020 27.11.2020 14:00
Vybavení ONN pro návaznou péči – infuzní technika
nadlimitní Příjem nabídek 07.10.2020 02.12.2020 10:00
Oblastní nemocnice Jičín – Novostavba pavilonu „A“ pro laboratoře a onkologii
nadlimitní Příjem nabídek 06.10.2020 20.01.2021 10:00
"DD Lampertice, rekonstrukce a přístavba - PD"
podlimitní Příjem nabídek 23.09.2020 18.12.2020 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016