Veřejné zakázky Královéhradeckého kraje

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Královéhradecký kraj.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
"FVE formou Design and Build"
podlimitní Příjem nabídek 23.09.2022 14.10.2022 10:00
DD Lampertice, objekt Žacléř - dodávka interiéru
nadlimitní Příjem nabídek 22.09.2022 24.10.2022 10:00
Zajištění provozování protialkoholní záchytné stanice
nadlimitní Příjem nabídek 22.09.2022 14.11.2022 12:00
Osobní počítače pro KZOS
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 21.09.2022 10.10.2022 13:00
Nákup kancelářského nábytku do školy
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 20.09.2022 03.10.2022 11:00
Oprava fasády jižního průčelí objektu internátu
mimo režim ZZVZ Zadávání 19.09.2022 29.09.2022 09:00
Poradenství v oblastech trhu s energiemi, energetice a úspor energií
VZ malého rozsahu Hodnocení 19.09.2022 27.09.2022 09:00
Ostraha ZOO Dvůr Králové nad Labem
podlimitní Příjem nabídek 19.09.2022 07.10.2022 11:00
Rekonstrukce koupelen v Budově Y Domova U Biřičky 2022-2024
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 16.09.2022 29.09.2022 10:00
Vybavení do centra digi a robotiky – ICT vybavení III: část 4 – robotika
nadlimitní Příjem nabídek 14.09.2022 17.10.2022 14:00
Vybavení do centra digi a robotiky – ICT vybavení III: část 3 – periferní zařízení
nadlimitní Příjem nabídek 14.09.2022 17.10.2022 14:00
Vybavení do centra digi a robotiky – ICT vybavení III: část 2 – virtuální a argumentovaná realita
nadlimitní Příjem nabídek 14.09.2022 17.10.2022 14:00
Vybavení do centra digi a robotiky – ICT vybavení III: část 1 – informační technologie
nadlimitní Příjem nabídek 14.09.2022 17.10.2022 14:00
Vybavení do centra digi a robotiky – ICT vybavení III
nadlimitní Zadávání 14.09.2022
Výměna svítidel v tělocvičně školy
VZ malého rozsahu Hodnocení 13.09.2022 26.09.2022 13:00
všechny zakázky