Veřejné zakázky Královéhradeckého kraje

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Královéhradecký kraj.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Zajištění výkopových prací na archeologických nalezištích ZAV na stavbě obchvat přeložky I/33 Jaroměř - obchvat
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 02.03.2021 12.03.2021 14:00
Informační technologie 2021
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 26.02.2021 08.03.2021 13:00
II/298 hranice Královéhradeckého kraje – křiž. s I/11, 4. etapa
nadlimitní Příjem nabídek 24.02.2021 29.03.2021 08:00
Zásuvkové vozíky pro Oblastní nemocnici Náchod
nadlimitní Příjem nabídek 24.02.2021 29.03.2021 10:30
Operační stoly (gynekologické a ortopedické) pro Oblastní nemocnici Náchod
nadlimitní Příjem nabídek 24.02.2021 29.03.2021 09:30
EKG (elektrokardiografy) pro Oblastní nemocnici Náchod
nadlimitní Příjem nabídek 24.02.2021 29.03.2021 08:30
Stavební úpravy domácnosti pro specifickou cílovou skupinu – osoby s PAS, Rychnov nad Kněžnou (stavební práce)
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 24.02.2021 09.03.2021 09:00
Revitalizace a zatraktivnění pevnosti Dobrošov - dodávka a montáž interiérů
nadlimitní Příjem nabídek 23.02.2021 30.03.2021 09:00
Skříňové vozíky pro Oblastní nemocnici Náchod
nadlimitní Příjem nabídek 23.02.2021 29.03.2021 11:00
Nerezové vozíky pro Oblastní nemocnici Náchod
nadlimitní Příjem nabídek 23.02.2021 29.03.2021 10:00
Inkubátory pro Oblastní nemocnici Náchod
nadlimitní Příjem nabídek 23.02.2021 29.03.2021 09:00
Defibrilátory pro Oblastní nemocnici Náchod
nadlimitní Příjem nabídek 23.02.2021 26.03.2021 10:00
Snížení energetické náročnosti budovy školy Střední školy řemeslné Jaroměř – stavební práce
podlimitní Příjem nabídek 23.02.2021 15.03.2021 14:00
Projektové práce + autorský dozor na akci: Realizace urgentního a centrálního příjmu Oblastní nemocnice Náchod
nadlimitní Příjem nabídek 22.02.2021 29.03.2021 09:00
„Zelená střecha, Švendova 1282, Hradec Králové II“
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 22.02.2021 15.03.2021 09:00
všechny zakázky