Veřejné zakázky Královéhradeckého kraje

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Královéhradecký kraj.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Multifunkční křesla
nadlimitní Příjem nabídek 24.07.2024 26.08.2024 10:00
Dodávky - jednorázové operační pláště
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 24.07.2024 08.08.2024 10:00
NÁSTROJE PRO IMPORT DAT Z INFORMAČNÍHO SYSTÉMU DIGITÁLNÍ TECHNICKÉ MAPY KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE DO PORTÁLU DIGITÁLNÍ MAPY VEŘEJNÉ SPRÁVY - ÚAP
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 23.07.2024 07.08.2024 12:00
Dodávka traktoru
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 22.07.2024 05.08.2024 14:00
Modernizace rehabilitační následné péče v nemocnici Rychnov nad Kněžnou IV - část 7: Elektronická labilní plocha s pánevním modulem
nadlimitní Příjem nabídek 22.07.2024 22.08.2024 10:00
Modernizace rehabilitační následné péče v nemocnici Rychnov nad Kněžnou IV - část 6: Chodící pás
nadlimitní Příjem nabídek 22.07.2024 22.08.2024 10:00
Modernizace rehabilitační následné péče v nemocnici Rychnov nad Kněžnou IV - část 5: Magnetoterapeutický přístroj
nadlimitní Příjem nabídek 22.07.2024 22.08.2024 10:00
Modernizace rehabilitační následné péče v nemocnici Rychnov nad Kněžnou IV - část 4: Elektromagnetická indukce
nadlimitní Příjem nabídek 22.07.2024 22.08.2024 10:00
Modernizace rehabilitační následné péče v nemocnici Rychnov nad Kněžnou IV - část 3: Vana pro vířivou lázeň dolních končetin
nadlimitní Příjem nabídek 22.07.2024 22.08.2024 10:00
Modernizace rehabilitační následné péče v nemocnici Rychnov nad Kněžnou IV - část 2: Přístroj pro terapii radiofrekvenčním střídavým proudem
nadlimitní Příjem nabídek 22.07.2024 22.08.2024 10:00
Modernizace rehabilitační následné péče v nemocnici Rychnov nad Kněžnou IV - část 1: Bradlový systém pro nácvik chůze
nadlimitní Příjem nabídek 22.07.2024 22.08.2024 10:00
Modernizace rehabilitační následné péče v nemocnici Rychnov nad Kněžnou IV
nadlimitní Zadávání 22.07.2024
Pořízení dat pro projekt Rozvoj digitální technické mapy Královehradeckého kraje
nadlimitní Příjem nabídek 19.07.2024 21.08.2024 13:00
Rozvoj kybernetické bezpečnosti Královéhradeckého kraje - pořízení HW a SW
nadlimitní Příjem nabídek 19.07.2024 21.08.2024 13:00
Zajištění dodávek kancelářských potřeb pro Krajský úřad Královéhradeckého kraje na rok 2025
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 18.07.2024 29.08.2024 09:00
všechny zakázky