Veřejné zakázky Královéhradeckého kraje

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Královéhradecký kraj.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 6.23 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Sdělení o záměru uzavřít smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících ve veřejné drážní osobní dopravě
mimo režim ZZVZ Zadávání 11.12.2019
Rekonstrukce střešní konstrukce Velké Poříčí, škola 1
podlimitní Příjem nabídek 09.12.2019 07.01.2020 14:00
„Modulární systém pro urodynamická měření v urologii, urogynekologii a pozáruční servis pro Rychnov nad Kněžnou“
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 05.12.2019 13.12.2019 13:00
Právní podpora a administrace veřejných zakázek
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 04.12.2019 16.12.2019 10:00
Zajištění operativního leasingu elektromobilu II
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 29.11.2019 16.12.2019 10:00
Servis a údržba vozidel autoprovozu Krajského úřadu Královéhradeckého kraje
VZ malého rozsahu Hodnocení 29.11.2019 11.12.2019 10:00
Zajištění autobusové dopravy na exkurze a projektové dny v letech 2019-2021
VZ malého rozsahu Hodnocení 27.11.2019 09.12.2019 08:00
„Vybudování výtahu a únikového schodiště vč. učeben Lepařova gymnázia, Jičín, Jiráskova 30 “
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 25.11.2019 16.12.2019 10:00
Rekonstrukce povrchů ve stravovacím provozu
VZ malého rozsahu Hodnocení 25.11.2019 06.12.2019 10:00
Dodávka licencí, instalace a konfigurace komunikačního SW
VZ malého rozsahu Hodnocení 25.11.2019 05.12.2019 12:00
„Zajištění komplexních služeb projektového manažera a administraci projektů v rámci 31. výzvy IROP“
VZ malého rozsahu Hodnocení 22.11.2019 10.12.2019 10:00
Sanační a stavební úpravy v 1. a 2. podzemním podlaží - Zpracování projektové dokumentace Galerie moderního umění Hradec Králové
VZ malého rozsahu Hodnocení 22.11.2019 10.12.2019 09:00
Dodávka notebooků - Šablony II - 2019
VZ malého rozsahu Hodnocení 20.11.2019 02.12.2019 09:00
Dodávky náhradních dílů a provozních náplní pro autodílnu ZZS KHK
podlimitní Vyhodnoceno 20.11.2019 12.12.2019 12:00
„Pavilon L (gynekologie-porodnice) - stavební úpravy ON Trutnov – PD“
VZ malého rozsahu Hodnocení 20.11.2019 05.12.2019 09:00
všechny zakázky