Veřejné zakázky Královéhradeckého kraje

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Královéhradecký kraj.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 1.98 MB) a manuálu appletu elektronického podpisu (pdf, 862.47 KB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
PP Zbytka III - likvidace netýkavky žláznaté
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 23.03.2018 04.04.2018 12:00
Sjezdovka U Žídků
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 23.03.2018 04.04.2018 12:00
PP Na Hadovně
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 23.03.2018 04.04.2018 12:00
Snížení energetické náročnosti budovy Školní jídelny v Hradci Králové – zpracování EP, PD
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 21.03.2018 06.04.2018 10:00
PP U Čtvrtečkova mlýna
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 20.03.2018 04.04.2018 12:00
PR Zámělský borek - výřez dřevin
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 20.03.2018 04.04.2018 12:00
PR Zámělský Borek - kosení
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 20.03.2018 04.04.2018 12:00
PR Kostelecký zámecký park
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 20.03.2018 04.04.2018 12:00
Modernizace prostor pro výuku tlumočníků ČJZ při VOŠ, SŠ, ZŠ a MŠ Štefánikova - zpracování PD a výkon AD
nadlimitní Příjem nabídek 16.03.2018 17.04.2018 11:00
Centrum komplexní odborné podpory pro klienty se sluchovým postižením při VOŠ, SŠ, ZŠ a MŠ Štefánikova - zpracování PD a výkon AD
nadlimitní Příjem nabídek 16.03.2018 17.04.2018 10:00
Snížení energetické náročnosti budovy dílen VOŠS a SPŠS v Náchodě – zpracování EP a PD II
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 16.03.2018 04.04.2018 13:00
Rekonstrukce ústředního topení – VOŠ a SPŠ Rychnov nad Kněžnou
podlimitní Příjem nabídek 16.03.2018 06.04.2018 13:00
PP Broumarské slatiny
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 16.03.2018 28.03.2018 10:00
Dodávka 7 - místného automobilu kategorie N1 s valníkem
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 16.03.2018 26.03.2018 11:00
PP Na Plachtě
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 16.03.2018 28.03.2018 10:00
všechny zakázky