Veřejné zakázky Královéhradeckého kraje

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Královéhradecký kraj.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 6.23 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Oprava mostu M1 v areálu ZOO Dvůr Králové
podlimitní Příjem nabídek 14.02.2020 10.03.2020 14:00
Grafická stanice se 2 monitory pro zpracování mapových podkladů a prezentační notebook
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 13.02.2020 24.02.2020 10:00
Přístavba a stavební úpravy dílen Horská 258, Vrchlabí - PD
podlimitní Příjem nabídek 05.02.2020 26.02.2020 09:00
Stavební úpravy obvodového pláště na budově č. p. 1371, ul. Na Okrouhlíku, Hradec Králové
podlimitní Příjem nabídek 05.02.2020 27.02.2020 09:00
„Modernizace a dostavba Oblastní nemocnice Náchod, a.s., I. Etapa - vybavení IT technikou - aktivní prvky (AP) a serverová infrastruktura včetně softwarů (SW) a licencí“
nadlimitní Příjem nabídek 05.02.2020 09.03.2020 10:00
„Přemístění ambulance TRN (plicní) v Novém Bydžově“
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 05.02.2020 04.03.2020 10:00
„Nákladní automobil – kompletní sada náhradních dílů“
VZ malého rozsahu Hodnocení 03.02.2020 14.02.2020 10:00
Dodávky reagencií a spotřebního materiálu pro IHC barvení vč. výpůjčky přístroje
podlimitní Příjem nabídek 03.02.2020 17.02.2020 11:00
POSKYTOVÁNÍ ODBORNÉ POMOCI V OBLASTI - BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ
VZ malého rozsahu Hodnocení 31.01.2020 11.02.2020 13:00
Částečná demolice objektu garáží v areálu ÚS KHK v Rychnově nad Kněžnou
nadlimitní Příjem nabídek 31.01.2020 03.03.2020 10:00
Snížení energetické náročnosti budovy dílen a garáží ÚS Královehradeckého kraje a.s. - Rychnov n. Kněžnou
nadlimitní Příjem nabídek 31.01.2020 09.03.2020 10:00
Reagencie pro flow cytometrii
VZ malého rozsahu Hodnocení 31.01.2020 11.02.2020 12:00
„Úpravy sportovního hřiště“ - gymnázium Dobruška, Pulická 779
VZ malého rozsahu Hodnocení 23.01.2020 06.02.2020 10:00
Záměr Královéhradeckého kraje na uzavření smluv o horizontální spolupráci
mimo režim ZZVZ Zadávání 23.01.2020
„Modernizace a dostavba Oblastní nemocnice Náchod, a.s., I. Etapa – dodávka vybavení - zastavěný nábytek“
nadlimitní Příjem nabídek 22.01.2020 27.02.2020 10:00
všechny zakázky