Veřejné zakázky Královéhradeckého kraje

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Královéhradecký kraj.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 1.98 MB) a manuálu appletu elektronického podpisu (pdf, 862.47 KB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Oprava mostu M3 v areálu ZOO Dvůr Králové nad Labem
podlimitní Příjem nabídek 20.06.2018 17.07.2018 13:00
Výměna oken SOŠ/2 ul. Hradební Hradec Králové
VZ malého rozsahu Prokazování kvalifikace 20.06.2018 28.06.2018 10:00
Vojenský hřbitov 1866 Nový Bydžov
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 19.06.2018 27.06.2018 13:00
Zlepšení přeshraniční dostupnosti polsko – českého příhraničí v oblasti Stolových hor III/30315, III/30317 Bezděkov nad Metují – Machov – Machovská Lhota – státní hranice, SO 102 – SO 105 Odvodnění
nadlimitní Příjem nabídek 18.06.2018 26.07.2018 08:00
Nákup učebních pomůcek
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 18.06.2018 29.06.2018 10:00
Pořízení rehabilitačních přístrojů a zařízení – Senzomotorický rehabilitační systém - II
nadlimitní Příjem nabídek 18.06.2018 24.07.2018 10:00
Zajištění úklidových služeb v RÚ Hostinné
nadlimitní Příjem nabídek 15.06.2018 17.07.2018 10:00
Rekonstrukce lesní cesty „Nad bělidlem“
podlimitní Příjem nabídek 15.06.2018 03.07.2018 10:00
„Nástavba domova pro seniory č. p. 176, obec Pilníkov“
podlimitní Příjem nabídek 15.06.2018 09.07.2018 09:00
Dodávka audiovizuální techniky, výpočetní techniky a software
podlimitní Příjem nabídek 14.06.2018 10.07.2018 10:00
Poskytování služeb elektronických komunikací pro Královéhradecký kraj a jím zřizované příspěvkové organizace a založené obchodní společnosti – pevné hlasové služby a související služby a dodávky
nadlimitní Příjem nabídek 12.06.2018 16.07.2018 10:00
Poskytování služeb elektronických komunikací pro Královéhradecký kraj a jím zřizované příspěvkové organizace a založené obchodní společnosti – mobilní hlasové služby a související služby a dodávky
nadlimitní Příjem nabídek 12.06.2018 16.07.2018 10:00
Stavební úpravy dílny Havlíčkova
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 12.06.2018 27.06.2018 10:00
„Změna vstupu s lékárnou do areálu nemocnice Jičín – TDS a BOZP“
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 12.06.2018 25.06.2018 09:00
DD Tmavý Důl – PD novostavba I. oddělení
podlimitní Příjem nabídek 12.06.2018 03.07.2018 09:00
všechny zakázky