Veřejné zakázky Královéhradeckého kraje

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Královéhradecký kraj.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Renovace a přestavba učebny 2021
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 18.01.2021 28.01.2021 13:00
Depozitář Robousy – vnitřní vybavení
podlimitní Příjem nabídek 18.01.2021 09.02.2021 08:00
Nemocnice Rychnov nad Kněžnou – revitalizace ČOV – stavební práce – ZD/18/447
podlimitní Příjem nabídek 14.01.2021 11.02.2021 08:00
Dodávky medicinálních a technických plynů - Oblastní nemocnice Trutnov a. s. II
nadlimitní Příjem nabídek 12.01.2021 12.02.2021 14:00
Dodávky medicinálních a technických plynů - Oblastní nemocnice Jičín a. s. II
nadlimitní Příjem nabídek 12.01.2021 12.02.2021 14:00
Kardiotokografy / fetální monitory pro Oblastní nemocnici Náchod
nadlimitní Příjem nabídek 12.01.2021 17.02.2021 10:00
Skiaskopické přístroje s C-rameny pro Oblastní nemocnici Náchod
nadlimitní Příjem nabídek 12.01.2021 17.02.2021 09:00
Snížení energetické náročnosti budovy MŠ Slunečnice – stavební práce
podlimitní Příjem nabídek 11.01.2021 28.01.2021 14:00
Prodloužení podpory licencí softwaru KERIO CONNECT
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 08.01.2021 26.01.2021 13:00
Provádění hlavních a mimořádných mostních prohlídek
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 06.01.2021 21.01.2021 10:00
Elektrokoagulační jednotka s argon koagulací II.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 05.01.2021 26.01.2021 10:00
II/304 Úpice – rekonstrukce komunikace
nadlimitní Příjem nabídek 05.01.2021 08.02.2021 08:00
Oprava střech na čtyřech cestmistrovstvích
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 04.01.2021 21.01.2021 08:00
Vypracování dokumentace a výkon autorského dozoru stavební akce „II/299 hranice NA/HK - Jaroměř“
podlimitní Příjem nabídek 04.01.2021 28.01.2021 08:00
„Úprava povrchů a technologií 2 porodních a sekčního sálu včetně zázemí (povrchy, rozvody, vzduchotechnika, klimatizace) – nemocnice Rychnov nad Kněžnou“ - interiér
VZ malého rozsahu Hodnocení 04.01.2021 18.01.2021 13:00
všechny zakázky