Veřejné zakázky Královéhradeckého kraje

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Královéhradecký kraj.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 6.35 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Dodávka respirátorů pro ZZS KHK
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 26.05.2020 03.06.2020 10:00
ŠABLONY II. - Využití ICT ve výuce
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 26.05.2020 08.06.2020 13:00
Úprava datového modelu pro tvorbu Územně analytických podkladů Královéhradeckého kraje
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 26.05.2020 08.06.2020 09:00
Elektro revize pro ONN a.s. II
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 26.05.2020 09.06.2020 14:00
Výměna oken Krkonošského gymnázia a SOŠ Hostinné, Horská 309
nadlimitní Příjem nabídek 22.05.2020 26.06.2020 09:00
Změna topného média - č. akce SM/20/303
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 21.05.2020 04.06.2020 11:00
Domov Dědina, Opočno – Vybudování zařízení pro vertikální přepravu osob (stavební práce)
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 21.05.2020 05.06.2020 09:00
Oprava mostu M1 v areálu ZOO Dvůr Králové II.
podlimitní Příjem nabídek 20.05.2020 08.06.2020 14:00
„SMARTmuzeum: modernizace depozitářů, technického a technologického zázemí Muzea východních Čech v Hradci Králové – regálové systémy“
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 18.05.2020 29.05.2020 09:00
SOFTWARE PRO INTERNÍ INFORMAČNÍ PORTÁL
VZ malého rozsahu Hodnocení 15.05.2020 26.05.2020 11:00
Silnice III/29912 Hradec Králové (Věkoše) – Správčice
nadlimitní Příjem nabídek 14.05.2020 16.06.2020 08:00
III/30118 Stárkov – opěrná zeď
nadlimitní Příjem nabídek 14.05.2020 16.06.2020 08:15
Rekonstrukce plynové kotelny Riegrova 1403
mimo režim ZZVZ Zadávání 14.05.2020 26.05.2020 09:00
„Pořízení notebooků pro zastupitele 2020“
nadlimitní Příjem nabídek 13.05.2020 17.06.2020 10:00
III/3162 Kostelec nad Orlicí – Čermná nad Orlicí
nadlimitní Příjem nabídek 13.05.2020 15.06.2020 08:15
všechny zakázky