Veřejné zakázky Královéhradeckého kraje

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Královéhradecký kraj.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Zadání pro VZ technickoekonomické posouzení areálů nemocnic
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 27.09.2023 09.10.2023 10:00
Zajištění supervizí pro zaměstnance organizace Domečky Rychnov nad Kněžnou
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 26.09.2023 10.10.2023 14:00
Zajištění supervizí pro zaměstnance organizace Domov Dědina
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 26.09.2023 10.10.2023 14:00
Most ev. č. 3262-3 Skřivany
nadlimitní Příjem nabídek 22.09.2023 25.10.2023 09:15
III/32754 Chomutice - Třtěnice
nadlimitní Příjem nabídek 22.09.2023 25.10.2023 09:00
Rozvoj komunitních sociálních služeb DOZP v lokalitě Jičín – TDS a BOZP
nadlimitní Příjem nabídek 21.09.2023 24.10.2023 10:00
Rozvoj komunitních sociálních služeb DOZP v lokalitě Jičín – stavební práce
nadlimitní Příjem nabídek 21.09.2023 24.10.2023 10:00
Oblastní nemocnice Jičín – Novostavba pavilonu „A“ pro laboratoře a onkologii – dodávka prvotního vybavení (hygienické, sanitární výrobky a doplňky)
nadlimitní Příjem nabídek 21.09.2023 24.10.2023 10:00
Přístroj na měření složení těla pro Oblastní nemocnici Jičín II
nadlimitní Příjem nabídek 21.09.2023 24.10.2023 10:00
Výjezdová základna ZZS KHK v Náchodě – zpracování DNS, DÚR, DSP, DPS a výkon autorského dozoru
podlimitní Příjem nabídek 21.09.2023 13.10.2023 10:00
SŠSOGHK – Stavební úpravy a přístavba, Gen. Govorova 110, 503 03 Smiřice – stavební práce
podlimitní Příjem nabídek 21.09.2023 12.10.2023 10:00
Dodávka diagnostik pro infekční sérologii spojená a výpůjčkou imunochemického analyzátoru pro Oblastní menocnici Trutnov, a.s.
nadlimitní Příjem nabídek 20.09.2023 07.11.2023 09:00
Oblastní nemocnice Trutnov, a.s.- optický koherentní tomograf (OCT)
podlimitní Příjem nabídek 20.09.2023 31.10.2023 09:00
Dodávka elektronických zařízení pro OA HK 2023
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 20.09.2023 11.10.2023 12:30
Tisk a distribuce krajského periodika U nás v kraji 2024
podlimitní Příjem nabídek 19.09.2023 09.10.2023 09:00
všechny zakázky