Veřejné zakázky Královéhradeckého kraje

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Královéhradecký kraj.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Prodloužení podpory licencí softwaru KERIO CONNECT
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 20.01.2022 31.01.2022 10:00
Zabezpečení kurzu k získání řidičského oprávnění 2022/2023
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 18.01.2022 31.01.2022 10:00
„Instalace rozvodů stlačeného vzduchu a vakua na dětské oddělení ONN a.s.“
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 17.01.2022 24.01.2022 09:00
Výpočetní tomograf – CT
nadlimitní Příjem nabídek 14.01.2022 18.02.2022 10:00
Dodávky OOPP pro ZZS KHK
nadlimitní Příjem nabídek 14.01.2022 31.03.2022 10:00
Nová okružní křižovatka na I/14 v místě napojení účelových komunikací Rychnov nad Kněžnou – TDS a koordinátor BOZP
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 12.01.2022 24.01.2022 14:00
Samoobslužné prodejní nápojové a potravinové automaty - umístění a provoz v ONN a.s.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 10.01.2022 24.01.2022 12:00
„Zajištění dodávek antigenních testů na Covid-19 pro Krajský úřad Královéhradeckého kraje v roce 2022/23“
VZ malého rozsahu Hodnocení 07.01.2022 20.01.2022 10:00
Snížení energetické náročnosti budovy školy Střední školy řemeslné Jaroměř – stavební práce II
podlimitní Příjem nabídek 07.01.2022 28.01.2022 14:00
Dodání a montáž klimatizačních jednotek – cestmistrovství Dvůr Králové nad Labem
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 03.01.2022 24.01.2022 08:00
Zajištění truhlářských prací pro ONN a.s.
VZ malého rozsahu Hodnocení 03.01.2022 21.01.2022 12:00
Oprava solných hal – cestmistrovství Náchod a Jaroměř
VZ malého rozsahu Hodnocení 27.12.2021 20.01.2022 08:00
Rekonstrukce koupelen v Budově X a Y Domova U Biřičky 2022
VZ malého rozsahu Hodnocení 23.12.2021 05.01.2022 10:00
Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání v Královéhradeckém kraji II Nákup učebních pomůcek pro výuku chemie na SPŠ a SOŠ Dvůr Králové n. L.
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 23.12.2021 10.01.2022 14:00
Dodávka přenosného ultrazvukového přístroje s příslušenstvím
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 22.12.2021 05.01.2022 10:00
všechny zakázky