Veřejné zakázky Královéhradeckého kraje

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Královéhradecký kraj.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 6.37 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
NOTEBOOK KRGYM
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 20.11.2020 01.12.2020 10:00
Osobní automobil - Chlum
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 20.11.2020 30.11.2020 14:00
„Servisní služby pro zajištění provozu zdravotnického operačního střediska ZZS KHK“
nadlimitní Příjem nabídek 16.11.2020 17.12.2020 13:00
Tisk a distribuce krajského periodika „U nás v kraji“
podlimitní Příjem nabídek 10.11.2020 27.11.2020 09:00
NOTEBOOKY S PŘÍSLUŠENSTVÍM (KRGYM)
VZ malého rozsahu Hodnocení 09.11.2020 20.11.2020 10:00
Řemeslná huť Josefov – centrum tradičních řemesel – zpracování nedestruktivního Stavebně historického průzkumu
VZ malého rozsahu Hodnocení 05.11.2020 23.11.2020 14:00
Zpracování nedestruktivního Stavebně historického průzkumu objektu na adrese Dlouhá č.p. 127 na st. p. 162, obec Hradec Králové
VZ malého rozsahu Hodnocení 05.11.2020 23.11.2020 13:00
Zajištění vzdělávání - dílčí část 27 - Možnosti zastupování člověka v právních věcech z pohledu sociální práce a opatrovnictví
VZ malého rozsahu Hodnocení 03.11.2020 16.11.2020 14:00
Zajištění vzdělávání - dílčí část 26 - Nakládání s finančními prostředky a majetkem osoby s omezenými právy
VZ malého rozsahu Hodnocení 03.11.2020 16.11.2020 14:00
Zajištění vzdělávání - dílčí část 25 - Sociálně-právní pomoc osobě, která ohrožuje sebe nebo okolí
VZ malého rozsahu Hodnocení 03.11.2020 16.11.2020 14:00
Zajištění vzdělávání - dílčí část 24 - Zajištění vzdělávání - Vybraná ustanovení zdravotního a sociálního práva pro veřejné opatrovníky/sociální pracovníky
VZ malého rozsahu Hodnocení 03.11.2020 16.11.2020 14:00
Zajištění vzdělávání - dílčí část 23 - Prezentační dovednosti
VZ malého rozsahu Hodnocení 03.11.2020 16.11.2020 14:00
Zajištění vzdělávání - dílčí část 22 - Efektivní vedení porad
VZ malého rozsahu Hodnocení 03.11.2020 16.11.2020 14:00
Zajištění vzdělávání - dílčí část 21 - Duševní obtíže uživatelů návykových látek (alkoholu)
VZ malého rozsahu Hodnocení 03.11.2020 16.11.2020 14:00
Zajištění vzdělávání - dílčí část 14 - Aktivizace klientů sociálních služeb
VZ malého rozsahu Hodnocení 03.11.2020 16.11.2020 14:00
všechny zakázky