Veřejné zakázky Královéhradeckého kraje

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Královéhradecký kraj.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Dodávka vybavení speciálních vozidel pro ZZS KHK - 5. část: stany – II
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 27.01.2023 08.02.2023 14:00
Příslušenství k Lifepaku 15, Lucasu2 a Lucasu 3
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 26.01.2023 10.02.2023 10:30
Materiál pro zajištění dýchacích cest, intraoseálního vstupu a zástavu krvácení
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 26.01.2023 10.02.2023 09:00
Pořízení teploměrů a vlhkoměrů pro lokality ONN a.s.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 25.01.2023 02.02.2023 12:00
Rozvoj dostupnosti pobytových služeb pro osoby s postižením v lokalitě Hradec Králové – dodávka rehabilitačních pomůcek
nadlimitní Příjem nabídek 24.01.2023 27.02.2023 14:00
Rozvoj dostupnosti pobytových služeb pro osoby s postižením v lokalitě Hradec Králové – dodávka elektrických polohovacích lůžek
nadlimitní Příjem nabídek 24.01.2023 27.02.2023 14:00
Rozvoj dostupnosti pobytových služeb pro osoby s postižením v lokalitě Hradec Králové – dodávka a montáž vybavení a volně stojící elektrotechniky
nadlimitní Příjem nabídek 24.01.2023 27.02.2023 14:00
Rozvoj dostupnosti pobytových služeb pro osoby s postižením v lokalitě Hradec Králové – dodávka a montáž volně stojícího nábytku
nadlimitní Příjem nabídek 24.01.2023 27.02.2023 14:00
„Rozvoj centrální průmyslové zóny a dopravní infrastruktury, Solnice jih“ v rámci projektu „Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice – Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu“
nadlimitní Příjem nabídek 23.01.2023 10.03.2023 13:00
Zateplení cukrářských dílen SŠGS Nová Paka – výměna nového zdroje tepla
nadlimitní Příjem nabídek 20.01.2023 22.02.2023 14:00
Zateplení cukrářských dílen SŠGS Nová Paka – stavební práce
nadlimitní Příjem nabídek 20.01.2023 22.02.2023 14:00
DD Lampertice, objekt Žacléř - dodávka zdravotnického vybavení II
podlimitní Příjem nabídek 18.01.2023 07.02.2023 10:00
III/29827 Krňovice – Běleč nad Orlicí – Svinary, II. etapa
nadlimitní Příjem nabídek 18.01.2023 21.02.2023 08:15
III/28431 Holovousy
nadlimitní Příjem nabídek 18.01.2023 20.02.2023 08:00
Zabezpečení kurzu k získání řidičského oprávnění 2023/2024
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 17.01.2023 31.01.2023 10:15
všechny zakázky