Veřejné zakázky Královéhradeckého kraje

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Královéhradecký kraj.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 2.28 MB) a manuálu appletu elektronického podpisu (pdf, 862.47 KB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Archivační skříně 2018
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 23.10.2018 30.10.2018 09:00
„Dodávka diagnostik a výpůjčka přístrojového vybavení pro provádění hematologických vyšetření krevního obrazu a analýzy krevních nátěrů do nemocnic Zdravotnického holdingu Královéhradeckého kraje a.s.“
nadlimitní Příjem nabídek 19.10.2018 20.11.2018 13:00
Realizace geodetických prací pro potřeby zajištění vyhlášení (přehlášení) zvláště chráněného území – přírodní rezervace Vřešťovská bažantnice
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 19.10.2018 01.11.2018 13:00
„Provedení auditu ročních účetních závěrek, konsolidované účetní závěrky a daňové poradenství obchodní firmy Zdravotnický holding Královéhradeckého kraje a.s. a vybraných dceřiných společností“
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 18.10.2018 31.10.2018 13:00
Pracovně-lékařské služby pro Zdravotnickou záchrannou službu Královéhradeckého kraje
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 18.10.2018 15.11.2018 12:00
Zajištění prohlídek těl zemřelých na území Královéhradeckého kraje mimo zdravotnické zařízení
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 17.10.2018 31.10.2018 08:00
Výcviková a školící základna pro zdravotnickou záchrannou službu Královéhradeckého kraje Heliport LZS Hradec Králové – Simulátor jízdy vozidlem s právem přednostní jízdy III
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 16.10.2018 29.10.2018 13:00
Výcviková a školící základna pro zdravotnickou záchrannou službu Královéhradeckého kraje Heliport LZS Hradec Králové – Modulární simulátor zásahu ve stísněném obytném prostoru III
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 16.10.2018 29.10.2018 14:00
Muzeum textilního tisku SŠIS Dvůr Králové nad Labem, Elišky Krásnohorské 2069 - stavební práce
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 15.10.2018 26.10.2018 10:00
Zvýšení kvality návazné péče v Oblastní nemocnici Trutnov a.s. - I. část - nové
nadlimitní Příjem nabídek 12.10.2018 30.10.2018 10:00
II/302 Broumov – Střelnice
nadlimitní Příjem nabídek 09.10.2018 13.11.2018 09:00
Zlepšení přeshraniční dostupnosti polsko – českého příhraničí v oblasti Stolových hor III/30315, III/30317 Bezděkov nad Metují – Machov – Machovská Lhota – státní hranice, SO 102 – SO 105 Odvodnění
nadlimitní Příjem nabídek 09.10.2018 13.11.2018 10:00
Poskytování služeb v oblasti požární ochrany, zajištění osoby odborně způsobilé podle zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, na pracovištích Oblastní nemocnice Náchod a.s.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 05.10.2018 01.11.2018 10:00
„Oplocení nemocnice Broumov II“
podlimitní Příjem nabídek 05.10.2018 08.11.2018 08:00
Obnova mamografického přístroje v Oblastní nemocnici Náchod, a.s.
nadlimitní Příjem nabídek 01.10.2018 16.11.2018 10:00
všechny zakázky