Veřejné zakázky Královéhradeckého kraje

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Královéhradecký kraj.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 6.23 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
„Úpravy sportovního hřiště“ - gymnázium Dobruška, Pulická 779
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 23.01.2020 06.02.2020 10:00
Záměr Královéhradeckého kraje na uzavření smluv o horizontální spolupráci
mimo režim ZZVZ Zadávání 23.01.2020
„Modernizace a dostavba Oblastní nemocnice Náchod, a.s., I. Etapa – dodávka vybavení - zastavěný nábytek“
nadlimitní Příjem nabídek 22.01.2020 27.02.2020 10:00
DODÁVKY ZDRAVOTNICKÉHO MATERIÁLU PRO ZZS KHK
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 22.01.2020 03.02.2020 13:00
„Nerezové mycí žlaby pro Oblastní nemocnici Náchod“
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 21.01.2020 04.02.2020 09:00
Daňové poradenství obchodní firmy Zdravotnický holding Královéhradeckého kraje a.s. a vybraných dceřiných společností II
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 21.01.2020 03.02.2020 10:00
Vyplachovače a dezinfektory ložních mís pro Oblastní nemocnici Náchod
nadlimitní Příjem nabídek 20.01.2020 26.02.2020 10:00
Provádění BTK zdravotnických přístrojů - defibrilátorů
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 20.01.2020 31.01.2020 13:00
Provádění BTK zdravotnických přístrojů
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 20.01.2020 31.01.2020 13:00
Brýle pro virtuální realitu II
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 16.01.2020 03.02.2020 10:00
"Muzeum války 1866 - Opatření ke snížení tepelné zátěže"
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 16.01.2020 27.01.2020 09:00
Rozvody kyslíku pro lůžka pacientů v Novém Bydžově II
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 16.01.2020 31.01.2020 09:00
Zajištění péče o ZCHÚ 2020 - PP Na Hadovně
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 16.01.2020 27.01.2020 12:00
Zajištění péče o ZCHÚ 2020 - PP Vražba
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 16.01.2020 27.01.2020 12:00
„Interna Nový Bydžov - požárně bezpečnostní řešení, úpravy objektu II“
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 15.01.2020 31.01.2020 10:00
všechny zakázky