Veřejné zakázky Královéhradeckého kraje

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Královéhradecký kraj.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 6.14 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Oblastní nemocnice Trutnov a.s. - převzetí, přeprava a likvidace odpadů II
podlimitní Příjem nabídek 21.08.2019 11.09.2019 10:00
Provedení kontrol provozuschopnosti požárně bezpečnostních zařízení pro ONN a.s.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 20.08.2019 28.08.2019 13:00
Vybudování předávací stanice dodávky tepla odloučeného pracoviště Brněnská (par.č.st. 204/1) IV.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 20.08.2019 04.09.2019 09:00
Dodávka notebooků
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 16.08.2019 29.08.2019 11:00
Tiskárna 3D
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 16.08.2019 29.08.2019 09:00
Vybudování učeben pro zájmové a celoživotní vzdělávání - jazykové, digitální vzdělávání a vybavení pracoviště řemeslných oborů - SOŠ a SOU Vocelova Hradec Králové – ICT vybavení
nadlimitní Příjem nabídek 13.08.2019 20.09.2019 10:00
RMaG - „Dodávka terénních prací pro záchranný archeologický výzkum C-201905764 – Sobotka, kanalizace ul. Boleslavská a nám. Míru“
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 13.08.2019 26.08.2019 10:00
„Pořízení systému pro zpracování materiálů samosprávy a následná technická podpora II“
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 08.08.2019 29.08.2019 10:00
Dodávka diagnostik a výpůjčka přístrojového vybavení pro provádění hematologických vyšetření krevního obrazu pro tato pracoviště: Rychnov n/K., Dvůr Králové n/L. a Trutnov, II.
nadlimitní Příjem nabídek 08.08.2019 12.09.2019 13:00
Umělá ledová plocha v Kostelci nad Orlicí
podlimitní Hodnocení 07.08.2019 23.08.2019 10:00
Snížení energetické náročnosti budovy domova mládeže, SPŠKS Hořice – dodávka nového zdroje tepla
nadlimitní Příjem nabídek 06.08.2019 11.09.2019 11:00
Značení ZCHÚ - přírodní rezervace Vřešťovská bažantnice
VZ malého rozsahu Hodnocení 06.08.2019 19.08.2019 12:00
Zabezpečení kurzu k získání řidičského oprávnění 2019/2020
VZ malého rozsahu Hodnocení 06.08.2019 22.08.2019 10:15
Změna topného média v budově Střední průmyslové školy kamenické a sochařské, Hořice, Husova 675
VZ malého rozsahu Hodnocení 06.08.2019 22.08.2019 10:00
Snížení energetické náročnosti budovy domova mládeže, SPŠKS Hořice – stavební práce
nadlimitní Příjem nabídek 05.08.2019 11.09.2019 10:00
všechny zakázky