Tento E-ZAK je napojen na eKomunikaci S cílem zlepšit prostředí pro zadávání veřejných zakázek v České republice byla do tohoto E-ZAKu přidána podpora eKomunikace. Ta umožňuje dodavatelům komunikovat se zadavateli využívajícími tento E-ZAK (a všechny další připojené nástroje) z jednoho místa – Portálu Dodavatele.

Veřejné zakázky Královéhradeckého kraje

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Královéhradecký kraj.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Výstavba PARKOVIŠTĚ v lokalitě DOMOV U BIŘIČKY – stavební práce
podlimitní Příjem nabídek 24.05.2022 23.06.2022 09:00
Záložní zdroj chladu pro Hvězdárnu a planetárium v Hradci Králové
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 24.05.2022 14.06.2022 10:00
Truhlářské práce pro Oblastní nemocnici Náchod a.s.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 24.05.2022 03.06.2022 12:30
Rekonstrukce 5 bytů nemocniční ubytovny ON Náchod – stavební práce včetně zpracování projektové dokumentace
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 23.05.2022 07.06.2022 09:00
Kompletní rekonstrukce výtahu
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 23.05.2022 01.06.2022 12:00
Plán ochrany Krajinné památkové zóny Bojiště bitvy u Hradce Králové (část Hořiněves)
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 19.05.2022 10.06.2022 12:00
SOŠ Veterinární, Hradec Králové, Havarijní stav kanalizace – dokončení – III. etapa
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 18.05.2022 30.05.2022 10:00
Modernizace technologického vybavení prádelny
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 17.05.2022 26.05.2022 10:00
Zkvalitnění pobytového zařízení DD Tmavý Důl – PD elektroinstalace
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 16.05.2022 30.05.2022 10:00
II/325 Chlum – Velký Vřešťov – Mostek, km 33,251 – 35,757 (6. etapa)
nadlimitní Příjem nabídek 16.05.2022 16.06.2022 08:00
Tablety pro mobilní zadávání zdravotnických dat
VZ malého rozsahu Hodnocení 13.05.2022 24.05.2022 10:00
Oprava zděného oplocení areálu Domova bez bariér v ulici Strozziho v celkovém rozsahu 9 polí a 10 sloupků.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 13.05.2022 27.05.2022 14:00
Dodávka rozšiřujících paměťových modulů do stávajících serverů
VZ malého rozsahu Hodnocení 12.05.2022 23.05.2022 12:00
Odstranění nehodové lokality – II/501 Svatojanský Újezd
nadlimitní Příjem nabídek 12.05.2022 13.06.2022 08:30
Odstranění nehodové lokality – II/284 Lázně Bělohrad
nadlimitní Příjem nabídek 12.05.2022 13.06.2022 08:15
všechny zakázky