Veřejné zakázky Královéhradeckého kraje

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Královéhradecký kraj.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 6.14 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Stavební úpravy objektu - parc.č. 1770/2, k.ú. Hořice v Podkrkonoší
VZ malého rozsahu Zadávání 17.10.2019 29.10.2019 09:00
Dodávky tonerů 2020-2021
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 14.10.2019 31.10.2019 11:00
Vybavení ONN pro návaznou péči – High resolution manometrie
nadlimitní Příjem nabídek 14.10.2019 15.11.2019 10:00
Robotický systém integrovaných duálních stabilometrických plošin pro RÚ Hostinné
podlimitní Příjem nabídek 10.10.2019 29.10.2019 10:00
Obměna vstupních katrů na oddělení chirurgie 3 ks – Městská nemocnice, a. s., Dvůr Králové nad Labem, Vrchlického 1504 – III
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 10.10.2019 22.10.2019 09:00
Pasportizace budov v majetku Královéhradeckého kraje – v rámci akce Zámek Kopidlno včetně přilehlého areálu
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 10.10.2019 23.10.2019 10:00
Pořízení propagačních předmětů pro KAP a I-KAP KHK I
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 10.10.2019 18.10.2019 10:00
Brýle pro virtuální realitu
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 10.10.2019 21.10.2019 10:00
Dílčí část 20 - Sociální rehabilitace - osoby se zdravotním postižením - Náchodsko
nadlimitní V jednání 10.10.2019
Dílčí část 26 - Sociální rehabilitace - osoby s mentálním postižením a duševním onemocněním – Rychnovsko
nadlimitní V jednání 10.10.2019
Dílčí část 23 - Sociální rehabilitace - osoby bez přístřeší, osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy – Vrchlabsko
nadlimitní V jednání 10.10.2019
Dílčí část 6 - Azylové domy - osoby bez přístřeší – Královéhradecko
nadlimitní V jednání 10.10.2019
Dílčí část 24 - Sociální rehabilitace - osoby s mentálním postižením a duševním onemocněním – Náchodsko
nadlimitní V jednání 10.10.2019
Dílčí část 19 - Sociální rehabilitace - osoby se zrakovým postižením - Královéhradecký kraj
nadlimitní V jednání 10.10.2019
Dílčí část 21 - Sociální rehabilitace - osoby se zdravotním postižením - Rychnovsko
nadlimitní V jednání 10.10.2019
všechny zakázky