Veřejné zakázky Královéhradeckého kraje

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Královéhradecký kraj.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Pořízení notebooků pro Královéhradecký kraj 2024
podlimitní Příjem nabídek 11.06.2024 27.06.2024 09:00
Vytvoření objednávkového portálu „Královéhradecké tržiště“ a souvisejících služeb
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 11.06.2024 24.06.2024 12:00
Provádění pravidelné bezpečnostní technické kontroly zdravotnických přístrojů ZZS KHK
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 10.06.2024 24.06.2024 09:00
Projektová dokumentace dopravního řešení dolního areálu ON Náchod a.s. III.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 10.06.2024 20.06.2024 11:00
Dodávky sad pro inkontinenci - Inkontinenční podložky
podlimitní Příjem nabídek 10.06.2024 26.06.2024 10:00
Rekonstrukce rozvodů vody DM Kopidlno - 1. etapa
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 07.06.2024 17.06.2024 10:00
Část 4. Ostatní odpad a nebezpečný odpad NRK
nadlimitní Příjem nabídek 06.06.2024 08.07.2024 10:30
Část 3. Směsný komunální odpad a separovaný odpad NRK
nadlimitní Příjem nabídek 06.06.2024 08.07.2024 10:20
Část 2. Ostatní odpad a nebezpečný odpad ONN
nadlimitní Příjem nabídek 06.06.2024 08.07.2024 10:10
Část 1. Směsný komunální odpad a separovaný odpad ONN
nadlimitní Příjem nabídek 06.06.2024 08.07.2024 10:00
Odpady pro ONN a.s. v období 2024 -2028
nadlimitní Zadávání 06.06.2024
Vybavení Krajského digitalizačního centra 2024 – skenování výstav
nadlimitní Příjem nabídek 05.06.2024 09.07.2024 12:00
Vybavení Krajského digitalizačního centra 2024 – skener A2
nadlimitní Příjem nabídek 05.06.2024 09.07.2024 11:00
Vybavení Krajského digitalizačního centra 2024 – knižní skener
nadlimitní Příjem nabídek 05.06.2024 09.07.2024 10:30
Vybavení Krajského digitalizačního centra 2024 – IT
nadlimitní Příjem nabídek 05.06.2024 09.07.2024 11:30
všechny zakázky