Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: „Rekonstrukce kotelny – Červený Kostelec – č. akce SM/22/317 – opakování II“
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající v rekonstrukci kotelny Speciální základní školy v Červeném Kostelci v rozsahu dle projektové dokumentace, která tvoří přílohu č. 3 výzvy.
Plnění veřejné zakázky bude probíhat za provozu školy.
----------------------------------------------------------------
PROHLÍDKA MÍSTA PLNĚNÍ se uskuteční dne 9.3.2023 od 9:00 se srazem účastníků na místě plnění (Manželů Burdychových 302, Červený Kostelec).
Kontaktní osoba pro prohlídku místa plnění: Vítězslav Hemelík, email: hemelik.vita@seznam.cz, tel. 602289428
Místo plnění: Náchod
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.cenakhk.cz)
Kontakt: vz@cirihk.cz
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
Druh zadávacího řízení: VZMR s uveřejněním výzvy
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: dle interních předpisů
Datum předložení nabídky: 27.03.2023 14:00
Datum zahájení: 03.03.2023 12:36
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky:
Odpovědné zadávání: