Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Zajištění služeb interiérového designera pro ONN a.s. III.
Druh veřejné zakázky: Služby
Stručný popis předmětu: Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytnutí komplexních služeb při tvorbě designového návrhu grafického řešení navigačního (informačního) a orientačního systému včetně projekce v nemocničních budovách v Oblastní nemocnici Náchod a.s., jako například označení důležitých bodů v nemocnici, značení směrů na oddělení v nemocnici, směrování toků pacientů v nemocnici apod. Designový návrh bude kompletně zpracován graficky, včetně úprav klíčových vizuálů.
Podkladem pro vytvoření designového návrhu bude příloha č. 5 této ZD – Manuál grafického a barevného řešení interiéru.
Místo plnění: Náchod
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.cenakhk.cz)
Kontakt: Veronika Sokolová
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
Druh zadávacího řízení: VZMR s uveřejněním výzvy
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: dle interních předpisů
Datum předložení nabídky: 17.03.2023 10:00
Datum zahájení: 07.03.2023 10:21
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky:
Odpovědné zadávání: