Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Zak.č. ZD/19/426 – Modernizace stravovacího provozu - ON Trutnov – gastrotechnologie
Druh veřejné zakázky: Dodávky
Stručný popis předmětu: Předmětem veřejné zakázky (VZ) je dodání, instalace a kompletní uvedení do provozu gastrotechnologie do modernizovaného stravovacího provozu oblastní nemocnice v Trutnově, konkrétně provozního úseku kuchyně ve 2. NP objektu pro stravování na pozemku č. st. 4892.

Dodávka gastrotechnologie bude provedena podle projektové dokumentace, kterou vypracovala firma GAST-PRO s.r.o., Horská 938, 541 01 Trutnov.
Předmětem plnění je dále spolupráce a koordinace při stavebních pracích (např. upřesnění napojovacích bodů, stavebních úprav apod.), které nejsou součástí kupní smlouvy.
Předmět dodávky je dále podrobně specifikován přílohou č. 2 zadávacích podmínek – návrh kupní smlouvy.
Místo plnění: Královéhradecký kraj
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.cenakhk.cz)
Kontakt: JUDr. Ivona Marčišin
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: nadlimitní
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: oznámením do VVZ
Datum předložení nabídky: 27.10.2022 10:00
Datum zahájení: 06.09.2022 16:30
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky:
Odpovědné zadávání: