Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Dodání a montáž klimatizačních jednotek – cestmistrovství Dvůr Králové nad Labem
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: Předmětem zakázky je výběr nejvhodnější nabídky uchazeče na zajištění dodání a montáže 1 ks venkovní a 3 ks vnitřních jednotek multi-splitové klimatizace ve 2.NP v budově cestmistrovství v areálu společnosti ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s. ve Dvoře Králové nad Labem. Požadovaný chladící výkon je pro zajištění snížení vnitřní teploty kanceláří oproti venkovní teplotě minimálně o 10°C. Přívod elektrického napájení se předpokládá z rozvaděče NN na chodbě v blízkosti vnitřní jednotky klimatizace.
Popis vnitřních klimatizovaných prostor:
1. Multisplit systém se 3 vnitřními jednotkami
1.1. Místnost označená v projektové dokumentaci 2.12 je využívána na jako kancelář pro jednoho zaměstnance s PC. Plocha místnosti je 12,59 m2. V místnosti jsou tři svislá plastová okna s trojitým zasklením jedno směrem na východ s plochou 1,65 m2 a dvě na jih s plochou 3,3 m2.
1.2. Místnost označená v projektové dokumentaci 2.16 je využívána na jako kancelář pro dva zaměstnance s PC. Plocha místnosti je 20,60 m2. V místnosti jsou čtyři svislá plastová okna s trojitým zasklením dvě směrem na jih s plochou 3,3 m2 a dvě na západ s plochou 3,3 m2.
1.3. Místnost označená v projektové dokumentaci 2.17 je využívána na jako kancelář pro jednoho zaměstnance s PC. Plocha místnosti je 11,97 m2. V místnosti je jedno svislé plastové okno s trojitým zasklením směrem na západ s plochou 1,65 m2.
Rozsah prací bude proveden a je současně vymezen v příloze č. 2 Rekapitulace nabídkové ceny dodavatele.
Místo plnění: Trutnov
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.
Kutnohorská 59/23
50004 Hradec Králové
Kontakt: Ing. Eva Vortelová
e-mail: eva.vortelova@uskhk.eu
tel: 495 540 218
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
Druh zadávacího řízení: VZMR s uveřejněním výzvy
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: dle interních předpisů
Datum předložení nabídky: 24.01.2022 08:00
Datum zahájení: 03.01.2022 15:00
Odpovědné zadávání:
Elektronické nabídky a žádosti o účast
Příjem elektronických nabídek: Ne (příjem nabídek mimo E-ZAK)
Odtajnění el. nabídek (žádostí o účast):