Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázce - prodloužení do 19. 1. 10:00 - DI 1Zobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: „Stavební úpravy budova a pozemků, Na Okrouhlíku 1371 – výměna podlahových krytin“
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: Předmětem veřejné zakázky je
demontáž stávající podlahové krytiny a její likvidace, dodávka a
montáž nové podlahové krytiny v rámci rekonstrukce kancelářských prostor ve 2., 4. a 5. patře budovy Na Okrouhlíku 1371, Hradec Králové . Veškeré podrobnosti jsou obsaženy v této výzvě , jejích přílohách a v návrhu smlouvy o dílo, kterými se dodavatel musí bez výjimky řídit.
Předmětem veřejné zakázky je demontáž a likvidace stávajících koberců, dodávka nových koberců a PVC a s tím souvisejícího materiálu, práce spojené s nalepením koberců v kancelářích a chodbách. Předmětem plnění je rovněž případná stavební oprava poškozených betonových podlah. Koberce budou lepeny na betonovou podlahu. Lze předpokládat, že podlahu bude třeba v některých místech drobně upravit (broušení, tmelení, stěrkování).
Místo plnění: Hradec Králové
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.cenakhk.cz)
Kontakt: JUDr. Jana Mitrović
jmitrovic@kr-kralovehradecky.cz
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
Druh zadávacího řízení: VZMR s uveřejněním výzvy
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: dle interních předpisů
Datum předložení nabídky: 19.01.2022 10:00
Datum zahájení: 21.12.2021 15:07
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky:
Odpovědné zadávání: