Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Biochemické a imunochemické analytické systémy pro ONN a.s. II
Druh veřejné zakázky: Dodávky
Stručný popis předmětu: Předmětem plánované veřejné zakázky jsou průběžné dodávky diagnostických reagencií pro provádění základních biochemických a imunochemických vyšetření dle požadavků jednotlivých laboratoří, včetně spotřebního materiálu a výpůjčky a instalace automatických analyzátorů. Přesné vymezení požadavků zadavatele v jednotlivých přílohách, které tvoří nedílnou součást této předběžné tržní konzultace.
Zadavatel požaduje v rámci předběžné tržní konzultace předložit ceny za reportovaný výsledek (test), jejichž výčet je v příloze č. 2 Přehled reportovaných výsledků dle lokalit ONN a.s., toto množství je pouze orientační a může být zvýšeno i sníženo, a to v závislosti na provozu jednotlivých laboratoří ONN a.s.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.cenakhk.cz)
Kontakt: Bc. Kateřina Svobodová
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
Druh zadávacího řízení: Předběžná tržní konzultace
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: dle interních předpisů
Datum předložení nabídky: 07.06.2021 08:30
Datum zahájení: 12.05.2021 08:05
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky:
Odpovědné zadávání: