Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Výměna stávajících dřevěných posuvných vrat solná hala CM Nová Paka
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: Předmětem zakázky je výběr nejvhodnější nabídky dodavatele na dodání a výměnu stávajících dřevěných posuvných vrat na solné hale cestmistrovství ÚDRŽBY SILNIC Královéhradeckého kraje a. s. v Nové Pace, ul. Pražská 1804, 509 01 Nová Paka. Velikost stavebního otvoru je š = 5 960 mm x v =3 560 mm, dodavatel si před realizací provede vlastní zaměření vrat.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: Kutnohorská 59
500 04 Hradec Králové
Kontakt: Ing. Eva Vortelová, eva.vortelova@uskhk.eu, tel. 495 540 218, 727 808 364
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
Druh zadávacího řízení: VZMR s uveřejněním výzvy
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: dle interních předpisů
Datum předložení nabídky: 27.05.2021 08:00
Datum zahájení: 13.05.2021 12:00
Odpovědné zadávání: