Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: III/32549 Čermná, skalní masiv u Mlýna – stavební práce
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: Předmětem veřejné zakázky je zhotovení díla, spočívající v zajištění skalního svahu podél komunikace III/32549.
_________

Informace k prohlídce místa plnění:

Vzhledem k tomu, že je místo plnění veřejně přístupné, může každý dodavatel provést prohlídku místa plnění kdykoliv během lhůty pro podání nabídek. Dodavatel není povinen se na prohlídku místa registrovat.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.cenakhk.cz)
Kontakt: vz@cirihk.cz
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
Druh zadávacího řízení: VZMR s uveřejněním výzvy
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: dle interních předpisů
Datum předložení nabídky: 18.05.2021 14:00
Datum zahájení: 05.05.2021 13:05
Odpovědné zadávání:
Elektronické nabídky a žádosti o účast
Odtajnění el. nabídek (žádostí o účast):