Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Snížení energetické náročnosti budovy MŠ Slunečnice – zajištění TDS a BOZP
Druh veřejné zakázky: Služby
Stručný popis předmětu: Předmětem veřejné zakázky je zajištění výkonu činnosti technického dozoru stavebníka (TDS) a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a poskytnutí souvisejících služeb v rámci realizace stavební akce s názvem Snížení energetické náročnosti budovy MŠ Slunečnice – stavební práce.

V rámci stavebních prací dojde k zateplení objektu MŠ Slunečnice Hradec Králové. Stávající obalové konstrukce budovy objektu nevyhovují současným požadavkům na jejich tepelně technické vlastnosti, proto bylo navrženo zateplení obálky budovy, které zahrnuje energeticky úsporná opatření – zateplení fasády, zateplení střechy a výměnu výplní otvorů (oken a dveří). Zateplení bylo navrženo na základě energetického posudku vypracovaného Ing. Jindrou Novotnou v 09/2019. Předmět veřejné zakázky spočívá v zajištění větrání prostoru místností využívaných jako herna v 1. PP, 1. NP a 2. NP objektu. Větrání bude zabezpečeno rovnotlakým způsobem větrání s rekuperační jednotkou.

___

Prohlídka místa plnění proběhne v místě realizace dne 18. 1. 2021 od 10:00.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.cenakhk.cz)
Kontakt: vz@cirihk.cz
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
Druh zadávacího řízení: VZMR s uveřejněním výsledku po podpisu smlouvy
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: dle interních předpisů
Datum předložení nabídky: 25.01.2021 14:00
Datum zahájení: 13.01.2021 11:11
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky:
Odpovědné zadávání: