Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Rekonstrukce sociálního zařízení Velké Poříčí, škola 1
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: Předmětem díla je modernizace sociálních zařízení pro chlapce a dívky v 1. patře objektu SPŠ Otty Wichterleho Velké Poříčí. Dojde zde k výměně keramických obkladů a dlažby, výměně oken. Bude provedena nová vodoinstalace teplé, studené vody a napojení nových zařizovacích předmětů. Budou vybourány zděné příčky a osazeny nové sanitární dělící příčky. Dojde také k výstavbě WC pro učitele a úklidové místnosti.

Prohlídka místa plnění se uskuteční ve středu 23. 9. 2020 od 9. hod. Podmínky jsou uvedeny ve výzvě k podání nabídek.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.cenakhk.cz)
Kontakt: vz@cirihk.cz
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: podlimitní
Druh zadávacího řízení: zjednodušené podlimitní řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: bez výzvy v E-ZAK
Datum odeslání k uveřejnění:
Datum předložení nabídky: 09.10.2020 13:00
Datum zahájení: 15.09.2020 15:14