Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázce - prodloužení lhůty DI 1 do 15.4.2020 do 9hodZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Odstranění příčin vzniku vlhkostních map u střešních oken a zatékání do spojovacích chodeb v objektu (par.č. st. 1902/1), Hradec Králové
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající v odstranění příčin vzniku vlhkostních map u střešních oken a zatékání do spojovacích chodeb v objektu školy (par.č. st. 1902/1), Hradec Králové.
Jedná se o areál speciálních škol v Hradci Králové. Předmětem stavebních prací je výměna stávajících oken, nové zateplení střešního pláště a montáž sádrokartonového podhledu (v projektové dokumentaci jako část A a část B). Dále bude provedeno nové oplechování (spojovací chodba k tělocvičně) a výměna střešní krytiny (spojovací chodba mezi objekty).
Veškeré práce budou realizovány dle části projektové dokumentace ve stupni pro provedení stavby, zpracované v 06/2019, pod číslem zakázky: 7/2019-VOS, zpracovanou společností Obchodní projekt Hradec Králové v.o.s.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.cenakhk.cz)
Kontakt: Ing. Monika Jančová,
e-mail: mjancova@kr-kralovehradecky.cz
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
Druh zadávacího řízení: VZMR s uveřejněním výzvy
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: dle interních předpisů
Datum předložení nabídky: 15.04.2020 09:00
Datum zahájení: 19.03.2020 09:39
Elektronické nabídky a žádosti o účast
Odtajnění el. nabídek (žádostí o účast):