Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Prodloužení lhůty do 25. 2. 2020 do 10:00 hod - DI č. 1Zobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: „Přemístění ambulance TRN (plicní) v Novém Bydžově“
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: Předmětem veřejné zakázky jsou stavební úpravy v Oblastní nemocnici Jičín a.s., areál nemocnice Nový Bydžov, které spočívají v provedení drobných úprav v 1.NP pro plicní ambulanci a dvě ordinace praktických lékařů se zázemím. Navržená stavba je změnou dokončené stavby.
Veškeré práce budou realizovány dle projektové dokumentace pro provedení stavby, zpracované v 11/2017 společností R – PRO s.r.o., Denisova 504, Valdické Předměstí, 506 01 Jičín, IČ: 275 52 543. Rozsah prací je současně vymezen výkazem výměr. Projektová dokumentace je nedílnou součástí zadávací dokumentace.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.cenakhk.cz)
Kontakt: Ing. Monika Jančová,
e-mail: mjancova@kr-kralovehradecky.cz
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
Druh zadávacího řízení: VZMR s uveřejněním výzvy
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: dle interních předpisů
Datum předložení nabídky: 25.02.2020 10:00
Datum zahájení: 05.02.2020 08:38