Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře: Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Pořízení ultrazvukových přístrojů – 2 přístroje pro gynekologicko-porodnické oddělení lůžková část a sály, pracoviště Náchod – II
Druh veřejné zakázky: Dodávky
Stručný popis předmětu: Dodávka a instalace 2 (dvou) nových, dosud nepoužitých ultrazvukových přístrojů pro gynekologicko-porodnické oddělení, lůžková část a operační sály, Oblastní nemocnice Náchod a.s. Součástí dodávky jsou další povinnosti, uvedené v zadávací dokumentaci, zejména kupní smlouvě.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: Centrum evropského projektování a. s., Hradec Králové, Švendova 1282, PSČ 500 03 (Evropský dům), 3. patro, kancelář č. 421.
Kontakt: JUDr. Eliška Erbenová, erbenova@cep-rra.cz, +420 606620810.
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: nadlimitní
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: oznámením do VVZ
Datum předložení nabídky: 06.03.2018 10:00
Datum zahájení: 29.01.2018 12:00