Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře: Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Dodávky medicinálních a technických plynů
Druh veřejné zakázky: Dodávky
Stručný popis předmětu: Předmětem zakázky je v souladu s § 89 ZVZ uzavření Rámcové kupní smlouvy (dále jen „rámcová smlouva“), a to samostatně na každou část zakázky, na průběžné dodávky medicinálních a technických plynů, specifikovaných v přílohách zadávací dokumentace, do nemocnic Zdravotnického holdingu Královéhradeckého kraje a.s., po dobu čtyř let.

Součástí předmětu plnění jsou rovněž:
- dodávka zboží s platnou revizí a atestem do místa plnění;
- pronájem tlakových lahví;
- pronájem středotlakých zásobníků na kapalný kyslík v některých níže specifikovaných nemocnicích;
- provádění revize a servisních prací tlakových lahví a středotlakých zásobníků na kapalný kyslík;
- dle požadavku kupujícího rozvoz tlakových lahví po areálu kupujícího;
- další související služby spojené s řádnou realizací dodávky zboží.

Zadavatel se rozhodl rozdělit tuto zakázku na 4 části s těmito názvy:

část 1:
Dodávky medicinálních a technických plynů společnosti Oblastní nemocnice Náchod a.s.

část 2:
Dodávky medicinálních a technických plynů společnosti Oblastní nemocnice Trutnov a.s.

část 3:
Dodávky medicinálních a technických plynů společnosti Oblastní nemocnice Jičín a.s.

část 4:
Dodávky medicinálních a technických plynů společnosti Městská nemocnice, a.s.

Nabídky ke každé části této veřejné zakázky budou posuzovány zvlášť a v souladu s tím bude i na každou z částí veřejné zakázky uzavřena rámcová smlouva s jedním vybraným uchazečem.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: Centrum evropského projektování a. s.Hradec Králové, Švendova 1282, PSČ 500 03
(Evropský dům)
Kontakt: Ing. Jiří Včeliš
vcelis@cep-rra.cz
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: nadlimitní
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: oznámením do VVZ
Datum předložení nabídky: 14. 09. 2016 13:00
Počátek běhu lhůt: 08. 07. 2016