Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázce
Na formulář navazují (popř. ho opravují) formuláře:Zobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Dodávka programového vybavení a služeb v rámci licenčního programu Microsoft Campus and School Agreement pro organizace školství 2016-2018
Druh veřejné zakázky: Služby
Stručný popis předmětu: Předmětem zakázky je dodávka licencí pro užití souboru produktů firmy Microsoft a poskytování dalších dodatečných služeb spojených s využitím licencí firmy Microsoft právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení v působnosti Královéhradeckého kraje - zabezpečení v roli autorizovaného prodejce pro oblast vzdělávání.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: Krajský úřad Královéhradeckého kraje, Pivovarské náměstí 1245, 500 03, Hradec Králové
Kontakt: Střední škola informatiky a služeb, Elišky Krásnohorské 2069, Dvůr Králové nad Labem
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: nadlimitní
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: oznámením do VVZ
Datum předložení nabídky: 15. 06. 2016 14:00
Počátek běhu lhůt: 20. 04. 2016