Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Prodloužení lhůty pro podání nabídekZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Projektová dokumentace Konsolidované laboratoře a Transfúzní oddělení Oblastní nemocnice Trutnov a. s.
Druh veřejné zakázky: Služby
Stručný popis předmětu: Předmětem plnění veřejné zakázky je vypracování projektové dokumentace rozdělené do dvou samostatných souborů projektových dokumentací (1. a 2. etapa) „dále jen také PD“ (PD k územnímu rozhodnutí, PD ke stavebnímu povolení, PD k provádění stavby a zajištění autorského dozoru) na investiční akci – „Projektová dokumentace konsolidované laboratoře a transfúzní oddělení Oblastní nemocnice Trutnov a. s.“. Místem realizace je budova č.p. 78 na pozemku KN st. p. č. 812, budova KN č.p. 84 na pozemku KN st. p. č. 909, budova na pozemku KN st. p. č. 5348 a přilehlý pozemek p. č. 1523 vše v k.ú. Trutnov v areálu Oblastní nemocnice Trutnov, a.s., Maxima Gorkého 77, Kryblice, Trutnov.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: Královéhradecký kraj
podatelna
Pivovarské náměstí 1245
500 03 Hradec Králové
Kontakt:
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: nadlimitní
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: oznámením do VVZ
Datum předložení nabídky: 23. 03. 2015 10:00
Počátek běhu lhůt: 20. 01. 2015