Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázce - posun lhůty IZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Výběrové řízení na dodávku výpočetní techniky do Jiráskova gymnázia v Náchodě - 2
Druh veřejné zakázky: Dodávky
Stručný popis předmětu: Předmětem zakázky je dodávka níže uvedené výpočetní techniky:

- Dodávka notebooků
- Dodávka dataprojektoru s držákem a ozvučením
- Dodávka záložních zdrojů (UPS) pro PC
- Dodávka pevného disku pro PC

Předmět veřejné zakázky je blíže specifikován v Příloze č. 2 - Specifikace předmětu dodávky, která je nedílnou součástí zadávací dokumentace. Součástí dodávky je doprava výpočetní techniky do místa plnění. Montáž je požadována pouze u dataprojektoru s držákem a ozvučením.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: Nabídky se podávají na doručovací adrese zástupce zadavatele:
Centrum evropského projektování a.s.
Československé armády 954/7, 500 03 Hradec Králové
k rukám Ing. arch. Moniky Langrové
Kontakt:
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
Druh zadávacího řízení: VZMR s uveřejněním výzvy
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: dle interních předpisů
Datum předložení nabídky: 30. 06. 2014 14:00
Počátek běhu lhůt: 14. 06. 2014
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky:
Odpovědné zadávání: